Posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność w Płocku

05.09.2019

W dniach 5 – 6 września 2019r odbyło się w Płocku posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. W spotkaniu wzięli udział Delegaci Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Polskiej Spółki Gazownictwa.

Więcej informacji w miesięczniku SPCH Polskiej Chemii - zakładka literatura i periodyki.

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl