SKŁADKA CZŁONKOWSKA podział środków

22.10.2019

PODZIAŁ  ŚRODKÓW  UZYSKANYCH  Z  MIESIĘCZNEJ  SKŁADKI  CZŁONKOWSKIEJ :

60 % środków pozostaje do dyspozycji Organizacji Podzakładowej, z czego  :

 1. 1,00 zł. miesięcznie od każdego pracującego członka związku wynosi opłata na rzecz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o. - Uchwała nr 11/2014 ZZD NSZZ Solidarność w PSG
 2. 2,50 zł. rocznie od każdego pracującego członka związku wynosi opłata afiliacyjna na SPCh
 3. 2,00 zł. rocznie od każdego pracującego członka związku wynosi opłata na rzecz KS  GNiG
  NSZZ „Solidarność”  – Uchwała NR 1/2019  WZD KS GNiG NSZZ „Solidarność” z 24.10.2019r.

40 % środków - przekazywane jest Zarządowi Regionu, z czego:

do dyspozycji Zarządu Regionu pozostaje 25%, natomiast Zarząd Regionu przekazuje:

 1. 8 % Komisji Krajowej
 2. 2 % przeznaczane jest na działalność Krajowych Sekretariatów branżowych
  i Krajowego Sekretariatu   Emerytów i Rencistów
 3. 2,5% na rzecz Regionalnego Funduszu Strajkowego
 4. 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego                                                            (HK)

Uchwała NR 11/2014  ZZD PSGUchwała Składka Krajowa Sekcja GNiG

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl