Barbórka Gdańskiej Solidarności

06.12.2019

Idąc naprzeciw tradycji, Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o
przy Oddziale Zakład Gazowniczy w Gdańsku, organizuje uroczystości obchodów święta Barbórki
dla swoich członków związku. W tym roku uroczystości odbywać się będą w Jastrzębiej Górze
w hotelu ASTOR i tradycyjnie rozpoczną się uroczystą mszą świętą.
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

 

INFORMACJA w załączniku

 

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl