Konferencja Europejskich Rad Zakładowych

01.01.2020

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy nadesłaną przez ETUI (Europejski Instytut Związkowy) informację nt. planowanej na luty 2020 konferencji dotyczącej Europejskich Rad Zakładowych, z prośbą żeby zainteresowani członkowie ERZ zapisali sobie tę datę.  O bliższych szczegółach  będziemy informować w miarę otrzymywania wiadomości od ETUI.

Z pozdrowieniami,

Danuta Wojdat
specjalista
Dział Branżowo-Konsultacyjny
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność

Informacja

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl