Posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Polskiej Spółki Gazownictwa

02.10.2019

W dniach 01 do 02 października w Warszawie odbędzie się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Polskiej Spółce Gazownictwa

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl