CDO24

Trybunał Sprwiedliwości Unii Europejskiej – wyrok - CO  OZNACZA
DLA FRANKOWICZÓW?

Za nieważne uznane zostają klauzule indeksacyjne, na podstawie których bank przeliczał w ramach kredytowych złotówki na waluty obce. 
Może to skutkować przekształceniem umowy o kredyt indeksowany do CHF w kredyt w polskich złotych oprocentowany według stopy LIBOR lub też stwierdzeniem nieważności umowy.

Wyrok TSUE z 03.10.2019r. wpływa na przyszłe, korzystne dla „frankowiczów” decyzje polskich sądów w sprawach związanych z umowami kredytów w CHF.
Polskie sądy będą musiały każdorazowo oceniać stan faktyczny konkretnej sprawy i wydać rozstrzygnięcie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego.  Frankowicze muszą wziąć sprawy w swoje ręce i na własną rękę walczyć z bankami w sądach.

Tu z pomocą dla naszych członków posiadających obsługę prawną spieszy Kancelaria Prawna CDO24 

Świadczenie opieki prawnej przez CDO24 dotyczy członków Organizacji Podzakładowych, zgodnie z podpisanymi przez nie umowami.

Organizacje Podzakładowe NSZZ „Solidarność” w PSG, które posiadają podpisane umowy to:

OP – Bydgoszcz                OP – Gdańsk

OP – Zabrze                        OP – Kraków

OP – Wrocław                   OP – Warszawa

OP – Poznań                      OP – Kielce

Każda Organizacja podpisuje Umowy na wynegocjowanych przez siebie warunkach. 

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl