MAJ 2022 Komisja Zakładowa i Rewizyjna w Sękocinie

W dniach 19 - 20 maja odbyło się posiedzenie  Komisji Zakładowej i Rewizyjnej NSZZ Solidarność w Polskiej Spółce Gazownictwa.

Głównymi tematami omawianymi na spotkaniu były sprawozdania z negocjacji prowadzonych z Pracodawcą w ramach Sporu Zbiorowego.

Omówiono również spotkania na SKEYP-ie z pozostałymi Organizacjami Związkowymi i współpracę.

Przedstawiono bieżące sprawy członków Związku w poszczególnych Oddziałach.

Organizacja Podzakładowa w Lublinie została wyróżniona statuetką "Solidariusza", którą odebrał Przewodniczący OP w Lublinie Tadeusz Mysłowski.

LIPIEC 2021 Posiedzenie Komisji Zakładowej i Rewizyjnej

W dniach 07-09 Lipca 2021r., po tak długim i trudnym dla nas wszystkich okresie pandemicznym, udało się nam spotkać, aby móc ze sobą normalnie porozmawiać na wiele ważnych tematów.
Na spotkaniu omawiano między innymi przebieg sporu zbiorowego i toczących się obecnie mediacji – nakreślono zarys dalszych działań. Komisja Zakładowa wskazała również kierunek w jakim powinni pójść członkowie zespołu biorący udział w negocjacjach waloryzacji kwoty bazowej na 2022 rok.
Omówiono trwający proces etatyzacji jak również wartościowania stanowisk pracy. 
W związku z planowaną konsolidacją PKN ORLEN – LOTOS – PGNiG, osoby biorące udział w spotkaniach z Prezesem Danielem Obajtkiem, przekazały swoje odczucia i spostrzeżenia po spotkaniach. Jednym z wielu tematów było również przeprowadzenie wyborów uzupełniających w OZG w Jaśle, w Koszalinie, w Warszawie i w Poznaniu. Niestety w trzech z tych Oddziałów, Przewodniczący opuszczają szeregi naszej organizacji z powodu odejścia na upragnioną emeryturę. 
Na spotkaniu obecny był kol. Andrzej Krzysztoszek – Przewodniczący Organizacji Podzakładowej w Koszalinie, który 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz NSZZ „Solidarność” otrzymał dyplom i skromny upominek od Członków Organizacji Zakładowej. 

LUTY Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Zakładowej

W dniach 26 - 28 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Polskiej Spółce Gazownictwa.

26 lutego Komisja Rewizyjna przeprowadziła roczną kontrolę  z działalności statutowej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność oraz poprawność prowadzonej dokumentacji.

27 - 28 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej, na którym przyjęto kilka uchwał oraz podjęto wiele decyzji związanych ze strategią działalności naszej Organizacji.

Przedstawiono informacje ze spotkań i negocjacji z Pracodawcą, w których uczestniczyli nasi reprezentanci.

STYCZEŃ Posiedzenie Komisji Zakładowej

Nowy 2020 rok Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. rozpoczęła z impetem. W dniach 23 – 24 stycznia w miejscowości Tłuszcz, odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Komisji Zakładowej przy udziale dwóch Członków Zarządu.
W pierwszym dniu na posiedzeniu obecny był Prezes Tadeusz Kuczborski, w drugim posiedzenie odbyło się przy udziale Prezesa Ireneusza Krupy.

Członkowie Zarządu odpowiadali na pytania członków Komisji Zakładowej, którzy poruszali wiele bolączek jakie dotykają Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Członkowie Komisji przedstawiali problemy z jakimi borykają się w poszczególnych Oddziałach. Najwięcej pytań dotyczyło braków kadrowych, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa. Wystosowano prośbę do Prezesa Ireneusza Krupy o jak najszybsze wznowienie pracy zespołu ds. etatyzacji. Poinformowano o brakach sprzętowych, które w znacznym stopniu uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie obowiązków. Omówiono kwestie łamania zapisów Regulaminu Premiowania, zaniżania oceny pracy Pracowników oraz sprawy płacowe.

W trakcie obrad poruszono również temat prowadzonych negocjacji kwoty bazowej na rok 2020, przedstawiono materiał wypracowany przy współudziale przedstawicieli Strony Społecznej odnośnie gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej, higieny osobistej oraz refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Na posiedzeniu omówiono również sprawy wewnątrzzwiązkowe. Podejmowano Uchwały i Stanowiska.
Powołany został zespół ds. wyłonienia operatora opieki medycznej dla Pracowników PSG.
Członkowie Komisji Zakładowej poinformowani zostali o zorganizowanej pikiecie o przywrócenie
do pracy Przewodniczącego Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o. przy Oddziale Zakład Gazowniczy w Łodzi, który pomimo posiadania szczególnej  ochrony został zwolniony z pracy. Pikieta odbędzie się pod siedzibą OZG w Łodzi w dniu 07 lutego.


ZAPROTESTUJMY WSPÓLNIE PRZECIWKO ŁAMANIU NASZYCH PRAW 

 

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl