Władze Stanowiące Związku

W NSZZ „Solidarność” funkcjonuje władza stanowiąca, władza wykonawcza i władza kontrolna. Od 2018 roku kadencja każdej władzy trwa pięć lat , a terminy wyborów na daną kadencję dla władz poszczególnych szczebli określa uchwała Komisji Krajowej.

 

Władzą stanowiącą jest:

  • w organizacji zakładowej i międzyzakładowej - odpowiednio zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów
  • w zakładowej organizacji koordynacyjnej - zakładowe zebranie koordynacyjne członków lub delegatów
  • w regionie - walne zebranie delegatów regionu
  • w sekcji branżowej - walne zebranie delegatów sekcji
  • w sekretariacie branżowym - kongres sekretariatu
  • ogólnokrajową Związku - Krajowy Zjazd Delegatów
  • w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów - Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

Władza Stanowiąca NSZZ Solidarność w Polskiej Spółce Gazownictwa

Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w P.S.G.

Władza Wykonawcza

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w P.S.G.

Zbigniew Dariusz Matuszewski

Przewodniczący Komisji Zakładowej

Tel.: +48 (58) 325 80 05
Tel.: +48 667 491 000

E-mail: zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl

Hanna Kujawińska

Z-ca Przewodniczącego Komisji Zakładowej

Tel.: +48 604 175 084
E-mail: hanna.kujawinska|psgaz.pl| |hanna.kujawinska|psgaz.pl

Piotr Fedorów

Z-ca Przewodniczącego Komisji Zakładowej

Tel.: +48 601 817 461
E-mail: piotr.fedorow|psgaz.pl| |piotr.fedorow|psgaz.pl

Roman Wawrzyniak

Z-ca Przewodniczącego Komisji Zakładowej / Sekretarz

Tel.: +48 601 050 498
E-mail: roman.wawrzyniak|psgaz.pl| |moz-dzg|data.pl

Beata Pawlikowska

Z-ca Przewodniczącego Komisji Zakładowej / Skarbnik

Tel.: +48 608 201 812
E-mail: beata.pawlikowska|psgaz.pl| |beata.pawlikowska|psgaz.pl

Radosław Churski

Członek Prezydium

Tel.: +48 691 121 156
E-mail: radoslaw.churski|psgaz.pl| |radoslaw.churski|psgaz.pl

Karol Front

Członek Prezydium

Tel.: +48 577 895 830
E-mail: karol.front|psgaz.pl| |karol.front|psgaz.pl

Piotr Hrycaniuk

Członek Prezydium

Tel.: +48 601 636 805
E-mail: piotr.hrycaniuk|psgaz.pl| |piotr.hrycaniuk|psgaz.pl

Dariusz Jakowiec

Członek Prezydium

Tel.: +48 609 997 614
E-mail: dariusz.jakowiec|psgaz.pl| |dariusz.jakowiec|psgaz.pl

Marek Jurski

Członek Prezydium

Tel.: +48 609 061 078
E-mail: marek.jurski|psgaz.pl| |marek.jurski|psgaz.pl

Adam Kokot

Członek Prezydium

Tel.: +48 602 312 650 
E-mail: adam.kokot|psgaz.pl| |adam.kokot|psgaz.pl

Krzysztof Kudłacz

Członek Prezydium

Tel.: +48 883 100 647
E-mail: krzysztof.kudlacz|psgaz.pl| |krzysztof.kudlacz|psgaz.pl

Andrzej Krzysztoszek

Członek Prezydium

Tel.: +48 609 991 520
E-mail: andrzej.krzysztoszek|psgaz.pl | |andrzej.krzysztoszek|psgaz.pl

Leszek Nowak

Członek Prezydium

Tel.: +48 885 880 079
E-mail: leszek.nowak|psgaz.pl| |leszek.nowak|psgaz.pl

Jacek Stylski

Członek Prezydium

Tel.: +48 609 993 375
E-mail: jacek.stylski|psgaz.pl| |jacek.stylski|psgaz.pl

Piotr Adamczyk

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 605 073 768
E-mail: piotr.adamczyk|psgaz.pl| |piotr.adamczyk|psgaz.pl

Karol Bagrowski

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 601 409 371
E-mail: karol.bagrowski|psgaz.pl| |karol.bagrowski|psgaz.pl

Małgorzata Dapszus

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 601 804 479
E-mail: malgorzata.dapszus|psgaz.pl| |malgorzata.dapszus|psgaz.pl

Tomasz Firlus

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 604 114 516
E-mail: tomasz.firlus|psgaz.pl| |tomasz.firlus|psgaz.pl

Małgorzata Gabryk

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 605 104 344
E-mail: malgorzata.gabryk|psgaz.pl| |malgorzata.gabryk|psgaz.pl

Jacek Górny

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 603 869 152
E-mail: jacek.gorny|psgaz.pl| |jacek.gorny|psgaz.pl

Ryszard Hołojda

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 506 767 112 
E-mail: ryszard.holojda|psgaz.pl| |ryszard.holojda|psgaz.pl

Katarzyna Jankowska

Członek Komisji Zakładowej

Tel.:  22 667 30 72
E-mail: katarzyna.jankowska|psgaz.pl| |katarzyna.jankowska|psgaz.pl

Jacek Kornacki

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 607 450 052
E-mail: jacek.kornacki|psgaz.pl| |jacek.kornacki|psgaz.pl

Waldemar Krosny

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 695 258 553
E-mail: waldemar.krosny|psgaz.pl| |waldemar.krosny|psgaz.pl

Katarzyna Kucharska

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 609 790 374
E-mail: katarzyna.kucharska|psgaz.pl| |katarzyna.kucharska|psgaz.pl

Anna Lipiarz

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 682 130 440
E-mail: anna.lipiarz|psgaz.pl| |anna.lipiarz|psgaz.pl

Piotr Lubowiecki

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 608 439 092
E-mail: piotr.lubowiecki|psgaz.pl| |piotr.lubowiecki|psgaz.pl

Tomasz Musiał

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48
E-mail: tomasz.musiał|psgaz.pl| |tomasz.musiał|psgaz.pl

Włodzimierz Organiściak

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 885 883 697
E-mail: wlodzimierz.organisciak|psgaz.pl| |wlodzimierz.organisciak|psgaz.pl

Jacek Orlicki

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 695 257 360
E-mail: jacek.orlicki|psgaz.pl| |jacek.orlicki|psgaz.pl

Adam Urban

Członek Komisji Zakładowej

Tel.:  71 364 93 06
E-mail: adam.urban|psgaz.pl| |adam.urban|psgaz.pl

Władza Kontrolna

Komisja Rewizyjna OZ NSZZ Solidarność w P.S.G.

Andrzej Gawłowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tel.: +48 601 433 251
E-mail: andrzej.gawlowski|psgaz.pl| |andrzej.gawlowski|psgaz.pl

Dariusz Mierzwa

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Tel.: +48 609 990 171
E-mail: dariusz.mierzwa|psgaz.pl| |dariusz.mierzwa|psgaz.pl

Leszek Błaszczyk

Członek Komisji Rewizyjnej

Tel.: +48 693 552 603
E-mail: leszek.blaszczyk|psgaz.pl| |leszek.blaszczyk|psgaz.pl

Jacek Ciemniejewski

Członek Komisji Rewizyjnej

Tel.: +48 
E-mail: 

 

Robert Kmieć

Członek Komisji Rewizyjnej

Tel.: +48 665 611 648
E-mail: robert.kmiec|psgaz.pl| |robert.kmiec|psgaz.pl

Mariusz Koba

Członek Komisji Rewizyjnej

Tel.: +48 609 994 177
E-mail: mariusz.koba|psgaz.pl| |mariusz.koba|psgaz.pl

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl