Władza Stanowiąca NSZZ Solidarność w Polskiej Spółce Gazownictwa

Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w P.S.G.

Władze Stanowiące Związku

W NSZZ „Solidarność” funkcjonuje władza stanowiąca, władza wykonawcza i władza kontrolna. Od 2018 roku kadencja każdej władzy trwa pięć lat , a terminy wyborów na daną kadencję dla władz poszczególnych szczebli określa uchwała Komisji Krajowej.

 

Władzą stanowiącą jest:

  • w organizacji zakładowej i międzyzakładowej - odpowiednio zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów
  • w zakładowej organizacji koordynacyjnej - zakładowe zebranie koordynacyjne członków lub delegatów
  • w regionie - walne zebranie delegatów regionu
  • w sekcji branżowej - walne zebranie delegatów sekcji
  • w sekretariacie branżowym - kongres sekretariatu
  • ogólnokrajową Związku - Krajowy Zjazd Delegatów
  • w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów - Kongres Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów

Władza Wykonawcza

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w P.S.G.

Zbigniew Dariusz Matuszewski

Przewodniczący Komisji Zakładowej

Tel.: +48 (58) 325 80 05
Tel.: +48 667 491 000

E-mail: zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl

Hanna Kujawińska

Z-ca Przewodniczącego Komisji Zakładowej

Tel.: +48 604 175 084
E-mail: hanna.kujawinska|psgaz.pl| |hanna.kujawinska|psgaz.pl

Katarzyna Kucharska

Z-ca Przewodniczącego Komisji Zakładowej

Tel.: +48 609 790 374
E-mail: piotr.fedorow|psgaz.pl| |katarzyna.kucharska|psgaz.pl

Radosław Churski

Z-ca Przewodniczącego Komisji Zakładowej

Tel.: +48 669 311 141
E-mail: radoslaw.churski|psgaz.pl| |radoslaw.churski|psgaz.pl

Roman Wawrzyniak

Z-ca Przewodniczącego Komisji Zakładowej / Sekretarz

Tel.: +48 601 050 498
E-mail: roman.wawrzyniak|psgaz.pl| |moz-dzg|data.pl

Beata Pawlikowska

Z-ca Przewodniczącego Komisji Zakładowej / Skarbnik

Tel.: +48 608 201 812
E-mail: beata.pawlikowska|psgaz.pl| |beata.pawlikowska|psgaz.pl

Piotr Abraszek

Członek Prezydium KZ

Tel.: +48 530 757 040
E-mail: karol.front|psgaz.pl| |piotr.abraszek|psgaz.pl

Piotr Strzałkowski

Członek Prezydium KZ

Tel.: +48 690 014 770
E-mail: piotr.hrycaniuk|psgaz.pl| |piotr.strzalkowski|psgaz.pl

Krzysztof Kudłacz

Członek Prezydium KZ

Tel.: +48 883 100 647
E-mail: dariusz.jakowiec|psgaz.pl| |krzysztof.kudłacz|psgaz.pl

Marek Ślusarczyk

Członek Prezydium KZ

Tel.: +48 665 612 116
E-mail: marek.jurski|psgaz.pl| |marek.slusarczyk|psgaz.pl

Mariusz Koba

Członek Prezydium KZ

Tel.: +48 608 421 683 
E-mail: adam.kokot|psgaz.pl| |mariusz.koba|psgaz.pl

Karol Front

Członek Prezydium KZ

Tel.: +48 791 939 993
E-mail: krzysztof.kudlacz|psgaz.pl| |karol.front|psgaz.pl

Roman Musiej

Członek Prezydium KZ

Tel.: +48 725 141 460
E-mail: leszek.nowak|psgaz.pl| |roman.musiej|psgaz.pl

Dariusz Stefanowicz

Członek Prezydium KZ

Tel.: +48 
E-mail: jacek.stylski|psgaz.pl| |dariusz.stefanowicz|psgaz.pl

Wiesław Wojtasiewicz

Członek Prezydium KZ

Tel.: +48 601 523 853
E-mail: marek.slusarczyk|psgaz.pl| |wieslaw.wojtasiewicz|psgaz.pl

Tomasz Ring

Członek Prezydium KZ

Tel.: +48 609 386 525
E-mail: wieslaw.wojtasiewicz|psgaz.pl| |tomasz.ring|psgaz.pl

 

Radosław Michałowicz

Członek Prezydium KZ

Tel.: +48 781 780 577
E-mail: ryszard.zapisek|psgaz.pl| |radoslaw.michalowicz|psgaz.pl

Andrzej Gawłowski

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 791 864 860
E-mail: piotr.adamczyk|psgaz.pl| |andrzej.gawłowski|psgaz.pl

Ryszard Hołojda

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 506 767 112
E-mail: karol.bagrowski|psgaz.pl| |ryszard.holojda|psgaz.pl

Sylwester Jasicki

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 607 450 065
E-mail: malgorzata.dapszus|psgaz.pl| |sylwester.jasicki|psgaz.pl

Jacek Kornacki

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 607 450 052
E-mail: tomasz.firlus|psgaz.pl| |jacek.kornacki|psgaz.pl

Maciej Ząbek

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 693 315 109
E-mail: malgorzata.gabryk|psgaz.pl| |maciej.zabek|psgaz.pl

Maciej Flaczyński

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 888 875 712
E-mail: jacek.gorny|psgaz.pl| |maciej.flaczynski|psgaz.pl

Wiesław Kurowski

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 692 495 244
E-mail: ryszard.holojda|psgaz.pl| |wieslaw.kurowski|psgaz.pl

Anna Lipiarz

Członek Komisji Zakładowej

Tel.:  +48 682 130 440
E-mail: katarzyna.jankowska|psgaz.pl| |anna.lipiarz|psgaz.pl

Jacek Orlickii

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 608 464 227
E-mail: jacek.kornacki|psgaz.pl| |jacek.orlicki|psgaz.pl

Ireneusz Czarnecki

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 608 094 073
E-mail: waldemar.krosny|psgaz.pl| |ireneusz.czarnecki|psgaz.pl

Michał Fietko

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 601 261 660
E-mail: katarzyna.kucharska|psgaz.pl| |michał.fietko|psgaz.pl

Mariusz Burzyński

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 503 156 525
E-mail: anna.lipiarz|psgaz.pl| |mariusz.burzynski|psgaz.pl

Kamila Obrębska

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 726 061 193
E-mail: kamila.obrembskapiotr.lubowiecki|psgaz.pl| ||psgaz.pl

 

Małgorzata Gabryk

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 660 721 488
E-mail: tomasz.musiał|psgaz.pl| |malgorzata.gabryk|psgaz.pl

Przemysław Szwajcer

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 537 103 320
E-mail: wlodzimierz.organisciak|psgaz.pl| |przemyslaw.szwajcer|psgaz.pl

Ryszard Majorczyk

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 504 046 526
E-mail: jacek.orlicki|psgaz.pl| |ryszard.majorczyk|psgaz.pl

Leszek Nowak

Członek Komisji Zakładowej

Tel.:  +48 509 968 464
E-mail: adam.urban|psgaz.pl| |leszek.nowak|psgaz.pl

Katarzyna Jankowska

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 601 173 197
E-mail: katarzyna.jankowskamariusz.koba|psgaz.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(204, 34, 41); text-decoration-line: none;"||psgaz.pl

Paweł Kostyra

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 608 314 058
E-mail: pawel.kostyramariusz.koba|psgaz.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(204, 34, 41); text-decoration-line: none;"||psgaz.pl

Agata Sobiecka

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 605 262 796
E-mail: agata.sobieckamariusz.koba|psgaz.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(204, 34, 41); text-decoration-line: none;"||psgaz.pl

Damian Kulesza

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 533 821 141
E-mail: damian.kuleszamariusz.koba|psgaz.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(204, 34, 41); text-decoration-line: none;"||psgaz.pl

Tomasz Firlus

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 604 114 516
E-mail: tomasz.firlusmariusz.koba|psgaz.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(204, 34, 41); text-decoration-line: none;"||psgaz.pl

Waldemar Krosny

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 695 258 553
E-mail: waldemar.krosnymariusz.koba|psgaz.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(204, 34, 41); text-decoration-line: none;"||psgaz.pl

Włodzimierz Organiściak

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 607 738 879
E-mail: wlodzimierz.organisciakmariusz.koba|psgaz.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(204, 34, 41); text-decoration-line: none;"||psgaz.pl

Jacek Węgrzyk

Członek Komisji Zakładowej

Tel.: +48 888 805 252
E-mail: jacek.wegrzykmariusz.koba|psgaz.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(204, 34, 41); text-decoration-line: none;"||psgaz.pl

Władza Kontrolna

Komisja Rewizyjna OZ NSZZ Solidarność w P.S.G.

Jacek Ziemer

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tel.: +48 693 302 248
E-mail: andrzej.gawlowski|psgaz.pl| |jacek.ziemer|psgaz.pl

Piotr Hrycaniuk

z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Tel.: +48 601 636 805
E-mail: dariusz.mierzwa|psgaz.pl| |piotr.hrycaniuk|psgaz.pl

Rafał Kanar

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Tel.: +48 795 910 320
E-mail: leszek.blaszczyk|psgaz.pl| |rafal.kanar|psgaz.pl

Robert Kmieć

Członek Komisji Rewizyjnej

Tel.: +48 665 611 648
E-mail: robert.kmiec|psgaz.pl| |robert.kmiec|psgaz.pl

Dominik Białas

Członek Komisji Rewizyjnej

Tel.: +48 601 709 372
E-mail: mariusz.koba|psgaz.pl| |dominik.bialas|psgaz.pl

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl