NOWE i WAŻNE SPRAWY PRACOWNICZE

16.02.2024_Pismo ZOZ w sprawie usługi Opieka Medyczna przez Centrum Opieki Medycznej MEDICA

____________________________________________________________________

W zakładce  INFORMACJE - AKTUALNOŚCI - spotkania Organizacji Związkowych z Pracodawcą ; znajdują się  informacje dotyczące spraw pracowniczych. Proszę śledzić wiadomości.

___________________________________________________

W dniu 12.09.2023r  odbyło się spotkanie Pracodawcy z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych.

Na spotkaniu zostały omówione i podpisane POROZUMIENIA i Protokół z wcześniejszych negocjacji zawierające:

1.  Porozumienie w sprawie ustalenia wysokości świadczenia okolicznościowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2023r dla Pracowników P.S.G.

2.  Porozumienie w sprawie zwiększenia wysokości świadczenia  barbórkowego dla Pracowników P.S.G. w 2023r.

3.  Porozumienie w sprawie ustalenia funduszu nagrodowego na 2023r dla Pracowników P.S.G.

4. Protokół dodatkowy nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PSG sp. z o.o. zawartego w dniu 17 czerwca 2016 r. w Warszawie, zarejestrowanego w dniu 31 sierpnia 2016 r. pod numerem U-MCCXCII,  dotyczącego zmiany Załącznika nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PSG sp. z o.o. (ZUZP) w zakresie zmiany wartości minimalnej i maksymalnej mnożników oraz wartości minimalnej i maksymalnej wyrażonych w zł w każdym poziomie zaszeregowania. Zmiany Załącznika nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - Tabela mnożników stawek zasadniczych nastąpią z dniem zarejestrowania ich przez Państwową Inspekcję Pracy.

Ze względu na informacje wrażliwe POROZUMIENIA i PROTOKÓŁ dostępne są dla Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - w zakładce Porozumienia i Protokoły po zalogowaniu się

___________________________________________________________________________

 dniu 21.08.2023r do ZOZ odbyło się spotkanie Pracodawcy z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych.

Ze spotkania został sporządzony i podpisany PROTOKÓŁ zawierający bardzo ważne aspekty płacowe dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa.

Ze względu na informacje wrażliwe Protokół dostępny jest dla Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - w zakładce Protokoły - po zalogowaniu się

________________________________________________________________

21.04.2023 Odpowiedź Pracodawcy w sprawie nowego stanowiska pracy

Pismo ZOZ w sprawie utworzenia nowego stanowiska pracy

12.12.2022r Pismo 7 ZOZ w sprawie spotkania dotyczącego zakończenia sporu zbiorowego

29.09.2022 ŻĄDANIE KS GNiG NSZZ Solidarność do Premiera Sasina

_____________________________________________________________

27.09.2022 Pismo 7 ZOZ w sprawie NOWEJ opieki medycznej dla pracowników PSG

13.09.2022 Pismo 6 ZOZ w sprawie udziału w warsztatach dot Struktury Organizacyjnej oraz etatyzacji

__________________________________________________________________

09.09.2022 Pismo do ZOZ w sprawie rozpoczęcia rozmów nt. gwarancji dla pracowników GK PGNiG w wyniku połączenia z PKN Orlen

__________________________________________________________________

06.09.2022 KOMUNIKAT 6 Zakładowych Organizacji Związkowych

__________________________________________________________________

INFORMACJA

Cyklicznie odbywają się spotkania Organizacji Związkowych działających w P.S.G. z Pracodawcą dotyczące bieżących spraw pracowniczych. 

Trwają negocjacje dotyczące wypłaty świadczenia inflacyjnego.

Trzy reprezentatywne OZ złożyły pismo do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie porozumień zmieniających indywidualne warunki pracy, wcześniej uzyskując opinię prawną.

Trwa proces Konsolidacji. Związek Zawodowy NSZZ Solidarność już dużo wcześniej JAKO JEDYNY podpisał umowę społeczną na szczeblu ministerialnym dotyczącą gwarancji praw pracowniczych po konsolidacji. Obecnie pozostałe OZ wyszły z inicjatywą spotkań i podpisania porozumienia. Popieramy inicjatywę.

15-16 września odbędzie się posiedzenie Sekretariatu NSZZ Solidarność, na którym będzie omawiany trwający proces konsolidacji.

Wszystkie powyższe szczegółowe pisma proszę śledzić w korespondencji wewnętrznej . Ze względu na ujęte w nich informacje wrażliwe nie można umieścić ich na stronie internetowej.

Dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce - Pisma różne

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.06.2022 Szykują się zmiany w prawie pracy 2022

13.04.2022r PISMO SOLIDARNOŚCI do Pani Prezes PGNiG

25.03.2022 Pismo NSZZ Solidarność W spr propozycji spotkania dot Regulaminu Premiowania

23.03.2022 Pismo NSZZ Solidarność  w sprawie spotkania z przedstawicielami TFI PZU SA_________________________________________________________________ _______________                    

                                                       O Ś W I A D C Z E N I E

przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych biorących udział w pracach Zespołu ds WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY !!!

21.03.2022 Wartościowanie opinia ZZ

_____________________________________________________________________

17.02.2022 Pismo ZOZ w sprawie terminu spotkania dot Regulaminu Premiowania

16.02.2022 Pismo Pracodawcy w sprawie spotkania dot zmian w ZAKŁADOWYM UKŁADZIE ZBIOROWYM PRACY

16.02.2022 Pismo Pracodawcy z propozycją terminu spotkania dot Regulaminu Premiowania 

26.01.2022 Zaproszenie na spotkanie Pracodawcy z Solidarnością w sprawie negocjacji kwoty bazowej na 2022 rok

13.01.2022 Odpowiedź Pracodawcy w sprawie Zarządzenia nr 2

10.01.2022r Pismo OZ Solidarność w sprawie ZARZĄDZENIA nr 2 Prezesa PSG

23.09.2021r PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady KSPCH NSZZ Solidarność

11.10.2021r Pismo ZOZ w sprawie delegowania przedstawicieli ZOZ do składu Zespołu Wartościowania Stanowisk Pracy

02.08.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie zapytania ZOZ o działy ZMS

27.07.2021r Pismo ZOZ w sprawie likwidacji_reorganizacji Działów ZMS

23.06.2021 Pismo Pracodawcy w spr zmiany terminu spotkania mediacyjnego

27.05.2021 Pismo ZOZ w sprawie TFI PZU

19.05.2021 Pismo ZOZ do Mediatora w sprawie terminu spotkania

07.05.2021 Odpowiedź Pracodawcy w sprawie wniosku o wyznaczenie mediatora

06.05.2021 Pismo ZOZ zapytanie w sprawie złożenia wniosku Pracodawcy o wskazanie mediatora

30.04.2021 Pismo ZOZ w sprawie zawieszenia rozmów dot ZUZP

12.04.2021r Odpowiedź na prośbę o mediację

08.04.2021 Pismo ZOZ w sprawie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego

08.04.2021 Pismo ZOZ podtrzymujące wybór TFI PZU do obsługi PPE

06.04.2021 Pismo ZOZ w sprawie rezygnacji ze spotkania z TFI PZU

06.04.2021 ZAPYTANIE ZZ do Pracodawcy o zgłoszenie sporu zbiorowego

01.04.2021 odpowiedź Pracodawcy w sprawie sprzeciwu ZOZ dot. sugestii niewłaściwego zachowania  

31.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie SUGESTII oskarżeń Pracodawcy odnośnie zachowania uczestników spotkania

31.03.2021 Odpowiedź Pracodawcy w sprawie spotkania z TFI PZU

30.03.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie przebiegu spotkań z ZOZ 

26.03.2021 Pismo ZOZ w SPRAWIE KULTURY OSOBISTEJ I ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO przedstawicieli jednej z organizacji zakładowej  

26.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie zorganizowania spotkania z TFI PZU

26.03.2021 Pismo ZOZ _ SPRZECIW wobec formuły prac nad etatyzacją

26.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie szczepień dla pracowników

18.03.2021r Pismo ZOZ w sprawie zmian składu w Centralnej Komisji Socjalnej

02.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie propozycji Pracodawcy zmian w ZUZP

02.03.2021 Zaproszenie Pracodawcy do kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

24.02.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

19.02.2021r Pismo ZOZ w sprawie kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.01.02.2021r Pismo Pracodawcy w sprawie składu zespołu ds wartościowania stanowisk pracy w PSG___________________________________________________________________________

W nawiązaniu do rozmów Strony Społecznej z Pracodawcą informuję, iż w w Intranecie Polskiej Spółki Gazownictwa umieszczony został najnowszy numer PPE Inwestora PZU.  Newsletter kierowany jest do uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE), pracowniczych planów oszczędnościowych (PPO) i grupowych planów emerytalnych (GPE) zarządzanych przez TFI PZU SA.

Zapraszam do lektury.    01.02.2021r

________________________________________________________________________

25.01.2021 Zaproszenie Pracodawcy na spotkanie w sprawie informacji TFI PZU za obsługę PPE

25.01.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie składu zespołu ds wartościowania stanowisk pracy w PSG25.01.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.18.01.2021 Pismo ZOZ w sprawie TFI PZU

15.01.2021 Odpowiedź Pracodawcy w spr Opieki Medycznej dla pracowników P.S.G.

13.01.2021 Odpowiedź Pracodawcy dot. Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19

14.01.2021 Pismo ZOZ w sprawie wyznaczenia terminu spotkania odnośnie negocjacjo kwoty bazowej na 2021r11.01.2021 Pismo ZOZ w sprawie kontynuacji umowy na świadczenie opieki zdrowotnej z firmą LUXMED

08.01.2021 Pismo ZOZ w sprawie szczepień covid-19 dla pracowników PSG

18.12.2020 Pismo ZOZ w sprawie PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAKOŃCZENIA NEGOCJACJI DOT. KWOTY BAZOWEJ NA 2021

16.12.2020 Odpowiedź Pracodawcy dot. prac nad umową PPE z TFI PZU

10.12.2020 Pismo ZOZ w sprawie wideokonferencji i negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

09.12.2020 Pismo Pracodawcy w sprawie wideokonferencji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

08.12.2020 Odpowiedź Pracodawcy na pytania ZOZ w sprawach pracowniczych

02.12.2020  Odpowiedź Pracodawcy na pismo ZOZ dot wniosków w sprawach pracowniczych

30.11.2020r Pismo ZOZ w sprawie prac nad systemem motywacyjnym

16.11.2020 Spotkanie w sprawie rozpoczęcia rozmów na temat regulaminu premiowania pracowników PSG_________________________________________________________________________________

KWOTA BAZOWA 2021

Na wniosek Strony Społecznej, w dniu 13 listopada 2020r. Pracodawca wystosował zaproszenie do rozmów negocjacyjnych waloryzacji kwoty bazowej na 2021r. 
Termin rozmów zaplanowano na 19 listopada 2020r.
Z powodu sytuacji epidemicznej, rozmowy prowadzone będą za pomocą komunikatora Skype

13.11.2020 Propozycja Pracodawcy w sprawie negocjacji kwoty bazowej na 2021r_________________________________________________________________________________

09.11.2020 zalecenie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy 

09.11.2020 Odpowiedź Pracodawcy w sprawie nadpłaty ryczałtu za pranie odzieży roboczej

09.11.2020 Pismo ZOZ wnioski do Pracodawcy w sprawach pracowniczych

09.11.2020 Pismo ZOZ w sprawie PPE pracowników PSG

05.11.2020 PISMO pytania i wnioski do Pracodawcy w sprawach pracowniczych

05.11.2020 Pismo ZOZ w sprawie zmiany warunków PPE dla pracowników PSG

12.10.2020 Pismo ZOZ w sprawie podwyższenia kwoty posiłku profilaktycznego

08.10.2020 Pismo ZOZ odpowiedź na pismo Pracodawcy w sprawie ekwiwalentu za pranie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROZUMIENIE PODPISANE

Po ponad rocznych negocjacjach dotyczących waloryzacji kwoty bazowej na 2020 rok oraz pomimo trwającej pandemii, udało się sfinalizować rozmowy.
W dniu 02 października 2020 roku podpisane zostało Porozumienie w sprawie ustalenia procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2020 rok oraz podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w 2020 roku dla Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa.

Szczegółowe informacje i uzgodnienia zawarte są w Protokole, który ze względu na zawierające dane wrażliwe zamieszczony został do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Porozumienia”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.10.2020  w sprawie wsparcia psychologicznego dla pracowników PSG

29.09.2020r Odpowiedź Pracodawcy w sprawie nadpłaty ryczałtu za pranie

23.09.2020r Odpowiedź Pracodawcy w spr szczepień na grypę dla Pracowników11.09.2020r Pismo ZOZ w sprawie profilaktyki szczepień na grypę

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja 

Dnia 16 września 2020 r. w siedzibie PGNiG odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych działających w GK PGNiG z Prezesem Zarządu PKN Orlen S.A Panem Danielem Obajtkiem , Dyrektorami PKN Orlen S.A oraz Prezesem PGNiG Jerzym Kwicińskim. W spotkaniu brał udział również Wiceprezesi Zarządu  Jarosław Wróbel i Magdalena Zegarska.

Spotkanie rozpoczął Prezes Kwieciński wprowadzając w temat mówiąc,  że silna gospodarka wymaga mocnych firm, a Europa wymaga od nas neutralności klimatycznej i wymaga to zdecydowanych działań dla przetrwania firm  dlatego powstał pomysł na utworzenie dużej i mocnej firmy energetycznej

Następnie głos zabrał Prezes Obajtek dziękując wszystkim związkowcom za przybycie , podkreślając ,że był osobiście pomysłodawcą spotkania , ponieważ zależy mu na współpracy ze Stroną Społeczną i chce rozwiać wszelkie wątpliwości i powstałe plotki w temacie konsolidacji PGNiG z PKN Orlen ,najważniejszy dla niego  jest czynnik ludzki a Orlen ma doświadczenie w procesach połączeń np. na Litwie, w Czechach z Anwilem, Energą i Lotosem.

Prezes zapewnił że już teraz są prowadzone wspólne interesy z PGNiG i trzeba współpracować miedzy sektorami , żeby się rozwijać. Padły także zapewnienia ,że nie będzie żadnych zwolnień grupowych , PDO czy też redukcji etatów. Nie chcą wprowadzać żadnych zmian w zatrudnieniu a stawiają na  bilansowanie przychodów i działań, wspólnych inwestycjach i zakupach. Wiceprezes Zegarska zaproponowała ,żeby związki reprezentatywne pierwsze zadały po jednym pytaniu. Nie spodobało się to kolegom z sali , powiedzieli ,że jeśli tak to ma wyglądać to może małe związki wyjdą z zebrania i po co zostali zaproszeni . Prezes Obajtek poprosił Zarząd PGNiG o zgodę na to ,żeby wszyscy mogli zabrać głos i odpowie na każde pytanie jeśli mu czas na to pozwoli.

Koleżeństwo napisało do mnie kilka pytań które  nurtują naszych pracowników ,na postawie tego co słyszałam postaram się odpowiedzieć.

1. Czy pracodawcą będzie PKN Orlen czy PSG czy będzie negocjowany nowy Układ Zbiorowy Pracy i nasze wewnętrzne regulaminy około układowe.

Prezes zapewniał , że nic nie ulegnie zmianie, wszystkie ZUZP-y oraz regulaminy pozostaną , chociaż jest za tym ,żeby był ZUZP wspólny ale zdaje sobie sprawę że jest to długotrwały proces i nie chce nic narzucać. W Grupie Kapitałowej nie będzie żadnych zmian a także nie będzie zmian w ZUZP.

2. Czy będzie w PSG PPE czy PPK jak jest w Orlenie.

Orlen nie ingeruje w środki pracownicze gdyż sam się tym nie zajmuje ale zapewnia że zmian nie będzie.

3. Struktura zatrudnienia ( miejsca pracy)

Jak wcześniej pisałam , były zapewnienia ,że żadnych zmian w zatrudnieniu nie będzie wręcz odwrotnie – GK będzie potrzebowała nowych pracowników w momencie wprowadzania nowych dziedzin działalności.

4. Kto i kiedy wykupi akcje PGNiG, czy PGNiG będzie na giełdzie.

PGNiG będzie na giełdzie , nie przewidują odkupienia akcji a pieniądze są potrzebne na inwestycje

5. Rola związków zawodowych - jaka struktura, jaki model współpracy- dialog społeczny

Jak wcześniej pisałam zapewniano, że zmian nie będzie a my będziemy działać jak do tej pory.

5. Wynagrodzenia jaka średnia w Orlenie kiedy równanie płac w całym Orlenie.

Za wcześnie na zadawanie takich pytań , chociaż w wypowiedziach Prezesa Obajtka były słowa o sprawiedliwych i odpowiednich zarobkach.

  1. Czy te zmiany organizacyjne  tych dwóch podmiotów to połączenie, czy przejęcie PGNiG-u  przez ORLEN.

Według tego co mówiono  jest to przejęcie ponieważ zmieni się właściciel. Nie będziemy należeć pod Skarb Państwa tylko pod Orlen.

7. Czy w PSG zostanie zachowany dotychczasowy porządek prawny i organizacyjny. ( Dotychczasowe porozumienia,  zarządzenia, regulaminy)

Tak, wszystko ma zostać bez mian.

8. Czy tzw. przejęcie PGNiG dotyczy całej grupy kapitałowej razem z PSG sp. z o.o. ?

Tak, całej grupy kapitałowej.

9. Czy zmieni się nazwa Spółki.

Nie przewiduje się zmiany nazwy Spółki.

Spotkanie zakończyło się po dwóch godzinach, Prezes Kwieciński zapewnił ,że nie jest to pierwsze i ostatnie spotkanie . Będą takie spotkania organizowane co kilka miesięcy.

 

Beata Pawlikowska

Skarbnik Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w P.S.G.

___________________________________________________________________________________

W dniach 25 - 26 sierpnia 2020 roku w Warszawie, odbyła się kontynuacja negocjacji płacowych trwających pomiędzy stronami od ubiegłego roku.
Spotkanie odbywało się zgodnie z poniższą agendą :

- wysokości procentu waloryzacji kwoty bazowej
na 2020 r.,
- systemu podwyżek dla Pracowników w roku 2020,
- wysokości świadczenia okolicznościowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2020 roku,
- wysokości funduszu nagrodowego dla Pracowników Spółki w 2020 roku,
- przesunięcia terminu zakończenia negocjacji wysokości procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2021 rok.

W czasie dwudniowego spotkania strony uzgodniły wytyczne, na podstawie których wspólnie opracują zapisy porozumień dotyczących powyższych kwestii. Formalne zawarcie przedmiotowych porozumień może nastąpić dopiero
po ostatecznym zatwierdzeniu Skonsolidowanego Planu Działalności Gospodarczej PSG sp. z o.o. przez organy korporacyjne.
Szczegółowe informacje z przebiegu negocjacji zawarte są w Protokole, który ze względu na zawierające dane wrażliwe zamieszczony został do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „protokoły i notatki” 

 

BIZNES NEWSY

Rodzina jest najważniejsza. Spółka „matka” będzie mogła wydawać wiążące polecenia „córkom”

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1480665,prawo-holdingowe-spolka-dominujaca-zalezna-polecenia-korzysc.html

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl