NOWE i WAŻNE SPRAWY PRACOWNICZE

Informacja 

Dnia 16 września 2020 r. w siedzibie PGNiG odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych działających w GK PGNiG z Prezesem Zarządu PKN Orlen S.A Panem Danielem Obajtkiem , Dyrektorami PKN Orlen S.A oraz Prezesem PGNiG Jerzym Kwicińskim. W spotkaniu brał udział również Wiceprezesi Zarządu  Jarosław Wróbel i Magdalena Zegarska.

Spotkanie rozpoczął Prezes Kwieciński wprowadzając w temat mówiąc,  że silna gospodarka wymaga mocnych firm, a Europa wymaga od nas neutralności klimatycznej i wymaga to zdecydowanych działań dla przetrwania firm  dlatego powstał pomysł na utworzenie dużej i mocnej firmy energetycznej

Następnie głos zabrał Prezes Obajtek dziękując wszystkim związkowcom za przybycie , podkreślając ,że był osobiście pomysłodawcą spotkania , ponieważ zależy mu na współpracy ze Stroną Społeczną i chce rozwiać wszelkie wątpliwości i powstałe plotki w temacie konsolidacji PGNiG z PKN Orlen ,najważniejszy dla niego  jest czynnik ludzki a Orlen ma doświadczenie w procesach połączeń np. na Litwie, w Czechach z Anwilem, Energą i Lotosem.

Prezes zapewnił że już teraz są prowadzone wspólne interesy z PGNiG i trzeba współpracować miedzy sektorami , żeby się rozwijać. Padły także zapewnienia ,że nie będzie żadnych zwolnień grupowych , PDO czy też redukcji etatów. Nie chcą wprowadzać żadnych zmian w zatrudnieniu a stawiają na  bilansowanie przychodów i działań, wspólnych inwestycjach i zakupach. Wiceprezes Zegarska zaproponowała ,żeby związki reprezentatywne pierwsze zadały po jednym pytaniu. Nie spodobało się to kolegom z sali , powiedzieli ,że jeśli tak to ma wyglądać to może małe związki wyjdą z zebrania i po co zostali zaproszeni . Prezes Obajtek poprosił Zarząd PGNiG o zgodę na to ,żeby wszyscy mogli zabrać głos i odpowie na każde pytanie jeśli mu czas na to pozwoli.

Koleżeństwo napisało do mnie kilka pytań które  nurtują naszych pracowników ,na postawie tego co słyszałam postaram się odpowiedzieć.

1. Czy pracodawcą będzie PKN Orlen czy PSG czy będzie negocjowany nowy Układ Zbiorowy Pracy i nasze wewnętrzne regulaminy około układowe.

Prezes zapewniał , że nic nie ulegnie zmianie, wszystkie ZUZP-y oraz regulaminy pozostaną , chociaż jest za tym ,żeby był ZUZP wspólny ale zdaje sobie sprawę że jest to długotrwały proces i nie chce nic narzucać. W Grupie Kapitałowej nie będzie żadnych zmian a także nie będzie zmian w ZUZP.

2. Czy będzie w PSG PPE czy PPK jak jest w Orlenie.

Orlen nie ingeruje w środki pracownicze gdyż sam się tym nie zajmuje ale zapewnia że zmian nie będzie.

3. Struktura zatrudnienia ( miejsca pracy)

Jak wcześniej pisałam , były zapewnienia ,że żadnych zmian w zatrudnieniu nie będzie wręcz odwrotnie – GK będzie potrzebowała nowych pracowników w momencie wprowadzania nowych dziedzin działalności.

4. Kto i kiedy wykupi akcje PGNiG, czy PGNiG będzie na giełdzie.

PGNiG będzie na giełdzie , nie przewidują odkupienia akcji a pieniądze są potrzebne na inwestycje

5. Rola związków zawodowych - jaka struktura, jaki model współpracy- dialog społeczny

Jak wcześniej pisałam zapewniano, że zmian nie będzie a my będziemy działać jak do tej pory.

5. Wynagrodzenia jaka średnia w Orlenie kiedy równanie płac w całym Orlenie.

Za wcześnie na zadawanie takich pytań , chociaż w wypowiedziach Prezesa Obajtka były słowa o sprawiedliwych i odpowiednich zarobkach.

  1. Czy te zmiany organizacyjne  tych dwóch podmiotów to połączenie, czy przejęcie PGNiG-u  przez ORLEN.

Według tego co mówiono  jest to przejęcie ponieważ zmieni się właściciel. Nie będziemy należeć pod Skarb Państwa tylko pod Orlen.

7. Czy w PSG zostanie zachowany dotychczasowy porządek prawny i organizacyjny. ( Dotychczasowe porozumienia,  zarządzenia, regulaminy)

Tak, wszystko ma zostać bez mian.

8. Czy tzw. przejęcie PGNiG dotyczy całej grupy kapitałowej razem z PSG sp. z o.o. ?

Tak, całej grupy kapitałowej.

9. Czy zmieni się nazwa Spółki.

Nie przewiduje się zmiany nazwy Spółki.

Spotkanie zakończyło się po dwóch godzinach, Prezes Kwieciński zapewnił ,że nie jest to pierwsze i ostatnie spotkanie . Będą takie spotkania organizowane co kilka miesięcy.

 

Beata Pawlikowska

Skarbnik Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w P.S.G.

___________________________________________________________________________________

W dniach 25 - 26 sierpnia 2020 roku w Warszawie, odbyła się kontynuacja negocjacji płacowych trwających pomiędzy stronami od ubiegłego roku.
Spotkanie odbywało się zgodnie z poniższą agendą :

- wysokości procentu waloryzacji kwoty bazowej
na 2020 r.,
- systemu podwyżek dla Pracowników w roku 2020,
- wysokości świadczenia okolicznościowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2020 roku,
- wysokości funduszu nagrodowego dla Pracowników Spółki w 2020 roku,
- przesunięcia terminu zakończenia negocjacji wysokości procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2021 rok.

W czasie dwudniowego spotkania strony uzgodniły wytyczne, na podstawie których wspólnie opracują zapisy porozumień dotyczących powyższych kwestii. Formalne zawarcie przedmiotowych porozumień może nastąpić dopiero
po ostatecznym zatwierdzeniu Skonsolidowanego Planu Działalności Gospodarczej PSG sp. z o.o. przez organy korporacyjne.
Szczegółowe informacje z przebiegu negocjacji zawarte są w Protokole, który ze względu na zawierające dane wrażliwe zamieszczony został do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „protokoły i notatki” 

20.07.2020r Pismo w sprawie agendy spotkania Pracodawcy z przedstawicielami Strony Społecznej

14.07.2020r Pismo ZOZ w sprawie organizacji spotkania negocjacyjnego w rozszerzonym składzie

08.07.2020r Odpowiedź Pracodawcy w spr negocjacji płacowych dla pracowników PSG

06.07.2020r POROZUMIENIE w sprawie wypłaty nagrody rocznej za 2019 rok

29.06.2020r POROZUMIENIE w sprawie realizacji wczasów prof-lecz dla pracowników PSG w związku z cowid-19

10.06.2020 ZALECENIE ZSIP do Pracodawcy w spr kart oceny ryzyka zawodowego

04.06.2020r Odpowiedź Pracodawcy w sprawie ustalenia podstawy zasiłku chorobowego

01.06.2020r Odpowiedź Pracodawcy w sprawie rozpoczęcia negocjacji kwoty bazowej na 2021

19.05.2020r odpowiedź Pracodawcy w spr zmian miejsc pracy pracowników niektórych Oddziałów

07.05.2020r Pismo ZOZ w sprawie zmian przez pracowników miejsca świadczenia pracy

05.05.2020r Pismo ZOZ do Pracodawcy w sprawie składek ZUS 

30.04.2020r Pismo ZOZ w sprawie wczasów profilaktycznych

28.04.2020r  Odpowiedź Pracodawcy w sprawie WCZASÓW PROFILAKTYCZNYCH

17.04.2020r_Pismo w sprawie wczasów profilaktycznych15.04.2020r odpowiedź do NSZZ Solidarność na zapytania o OBRONĘ MIEJSC PRACY

10.04.2020r Pismo w OBRONIE MIEJSC PRACY

10.04.2020r Pismo o wstrzymanie działań personalnych w OZG w Warszawie

30.03.2020 Porozumienie zawieszenie negocjacji i świadczenie świąteczne

28.03.2020r Podziękowanie od Solidarności ​WAŻNE pismo 23.03.2020r odpowiedź ZOZ dot procesu negocjacji

Pismo PSG 19.03.2020r dot. procesu negocjacjiPismo 16.03.2020r odpowiedź  ZOZ w spr negocjacjiPismo PSG 13.03.2020r w spr negocjacji17.02.2020_Protokół ze spotkania z Pracodawcą16-17.01.2020r PROTOKÓŁ ze spotkania Pracodawcy i Strony Społecznej30.12.2019 PROTOKÓŁ ze spotkania Pracodawcy z OZZ

BIZNES NEWSY

Rodzina jest najważniejsza. Spółka „matka” będzie mogła wydawać wiążące polecenia „córkom”

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1480665,prawo-holdingowe-spolka-dominujaca-zalezna-polecenia-korzysc.html

INFORMACJE

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. informuje,
iż trwają prace mające na celu przygotowanie

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
Prace prowadzone są przy wspólnym udziale przedstawicieli Pracodawcy oraz Strony Społecznej

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl