07-09-2019 Wycieczka członków Związku emerytów i rencistów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność w Gdańsku

Opiekunka grupy
Opiekunka grupy
Nasz senior pan Władysław z córką Ireną
Nasz senior pan Władysław z córką Ireną
58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl