Podzakładowe Zebranie Delegatów 2019

W dniach 09 - 10 grudnia odbyło się Podzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność w Bydgoszczy.

W spotkaniu udział wzięło 22 delegatów.  Zaproszonym gościem i uczestnikiem zebrania był Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w P.S.G. kol. Zbigniew Dariusz Matuszewski, który przedstawił delegatom wiele bieżących spraw pracowniczych z prac Komisji Zakładowej.  Delegaci omówili i  przyjęli 5 ważnych uchwał związanych z funkcjonowaniem Organizacji Podzakładowej w Bydgoszczy.

Na zaproszenie Prezydium KP delegaci gościli dyrekcję Oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Pana Sebastiana Latanowicza Dyrektora Oddziału oraz Pana Jerzego Leszczyńskiego Z-cę Dyrektora ds Technicznych.
 

CDO24

Członkowie Organizacji Podzakładowej w Bydgoszczy posiadają ochronę prawną CDO24 opłacaną ze składek członkowskich.

 

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl