Podzakładowe Zebranie Delegatów OP NSZZ Solidarność w Bydgoszczy 2023r

K O M U N I K A T

do członków NSZZ Solidarność w PSG przy Oddziale Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

 

Koleżanki i Koledzy

W dniu 15.02.2023 roku odbyło się Podzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Organizacji Podzakładowej w Bydgoszczy na kadencję 2023-2028. Decyzją Delegatów do pracy w Związku zostały wybrane następujące osoby:

Prezydium Komisji Podzakładowej                           Członkowie Komisji Podzakładowej

 1. Radosław Churski – przewodniczący                               5. Aleksandra Schmidt
 2. Andrzej Gawłowski – zca przewodniczącego                 6. Tomasz Kolasiński
 3. Marcin Górski – Skarbnik                                                     7. Jerzy kowalski
 4. Jacek Ziemer – Sekretarz                                                    8. Jacek Kretkowski                                                                                                                                               9. Jan Kaliszewski                                                                                                                                                10. Bartosz Łączkowski                                                                                                                                          11. Włodzimierz Rogowski

 

Komisja Rewizyjna                                               Delegaci na Zakładowe Zebranie Delegatów

 1. Tomasz Praczyk - przewodniczący                     1. Radosław Churski
 2. Justyna Solecka                                                      2. Andrzej Gawłowski
 3. Dariusz Pisanko                                                        3. Marcin Górski
 4. Sławomir Boczek                                                     4. Bartosz Łączkowski                                                                                                                                           5. Jacek Ziemer

 

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu w Bydgoszczy

 1. Sebastian Latanowicz
 2. Włodzimierz Rogowski

Podzakładowe Zebranie Delegatów OP w Bydgoszczy grudzień 2022

W dniach 12 - 13 grudnia odbyło się robocze Podzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność w Bydgoszczy.

W spotkaniu udział wzięło 19 delegatów.  Zaproszonym gościem był Pan Dyrektor Jerzy Leszczyński, który nie uniknął pytań na które udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

Po spotkaniu odbyła się uroczysta "Wigilia" , na której złożono sobie życzenia i podziękowano za współpracę.

/files/1576120279/file/DRUK_wniosku_za_urodzenie dziecka

/files/1576120279/file/DRUK_wniosku_za_odejście_na_emeryturę1.pdf

OSTATNIE POŻEGNANIE

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz kolega; pracownik Oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, członek NSZZ Solidarność i długoletni członek Komisji Podzakładowej w Bydgoszczy - Eugeniusz Ryś.

"Światłość wieczna niech mu świeci gdzie królują wszyscy święci. Gdzie królują z  tobą Panie teraz i na wieki wieków amen".

 

 

________________________________________________________________________________________

DAROWIZNA Organizacji Podzakładowej w Bydgoszczy dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

Chciałbym Was poinformować, że Komisja naszej Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” przy OZG w Bydgoszczy w "dobie" ogólnopolskiej akcji pomocy "medykom" jednogłośnie podjęła uchwałę o przekazaniu darowizny na rzecz Domów Pomocy Społecznej.

Jak dobrze wiecie w dobie epidemii COVID-19 ceny takich materiałów wręcz oszalały ale My łatwo się nie poddajemy i udało się dokonać zakupu (50 kartonów) 10 tyś sztuk rękawiczek: nitrylex classic (M) ; bardzo dobrej firmy MERCATORMEDICAL.

Rękawiczki są profesjonale, bezpyłowe, a cena jaką udało się wynegocjować za opakowanie 200 sztuk w normalnych zakupach odpowiada opakowaniu 100 sztuk !!!

Na dzień dzisiejszy cena rynkowa zakupionych rękawiczek przekracza kwotę 9 tyś złotych !!!

Reasumując powyższe, zamiast przekazywać środki finansowe włożyliśmy dużo serca i czasu aby dokonać zakupu materiałów, które  mogą być już wykorzystywane przez obdarowany ośrodek.

Rozmawiałem z Panią Dyrektor tej Placówki i już przez telefon dało się odczuć ogromne wzruszenie,
a podziękowań nie było końca.

Te podziękowania należą się Wszystkim Nam bo środki finansowe przekazane na zakup rękawiczek pochodzą z Naszych składek!

Każdy z Was przyłożył do tego zakupu przysłowiową „cegiełkę”.

Zakupiony asortyment przekazaliśmy  w formie darowizny na rzecz:

Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy 

ul. Gałczyńskiego 2

85-322 Bydgoszcz 

Według informacji jaką przekazała mi Pani Dyrektor Bożena Degler-Łaniewska przekazany asortyment zostanie rozdysponowany według bieżących potrzeb na:

 • 3 domy pomocy społecznej 
 • 6 środowiskowych domów samopomocy
 • 1 ośrodek wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

Możemy teraz jasno stwierdzić, że SOLIDARNIE POMAGAMY !! !! !!

 

Życzę Wam dużo zdrowia!

Pozdrawiam:  

Przewodniczący OP w Bydgoszczy  Radosław Churski

 

Uchwała nr 55 OP w Bydgoszczy_darowizna dla DPS

Witam.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy drogą pocztową przepiękne podziękowania za naszą darowiznę. Dokument w załączeniu poniżej.

Tak jak w piśmie dziękuje nam Pani Dyrektor, tak i ja raz jeszcze dziękuję w imieniu całej Komisji Podzakładowej Wam WSZYSTKIM!!!

Życzę zdrowia!

Pozdrawiam:  

Przewodniczący OP w Bydgoszczy  Radosław Churski

Podziękowanie dla OP w Bydgoszczy

 

 

Podzakładowe Zebranie Delegatów 2019

W dniach 09 - 10 grudnia odbyło się Podzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność w Bydgoszczy.

W spotkaniu udział wzięło 22 delegatów.  Zaproszonym gościem i uczestnikiem zebrania był Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w P.S.G. kol. Zbigniew Dariusz Matuszewski, który przedstawił delegatom wiele bieżących spraw pracowniczych z prac Komisji Zakładowej.  Delegaci omówili i  przyjęli 5 ważnych uchwał związanych z funkcjonowaniem Organizacji Podzakładowej w Bydgoszczy.

Na zaproszenie Prezydium KP delegaci gościli dyrekcję Oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Pana Sebastiana Latanowicza Dyrektora Oddziału oraz Pana Jerzego Leszczyńskiego Z-cę Dyrektora ds Technicznych.
 

CDO24

Członkowie Organizacji Podzakładowej w Bydgoszczy posiadają ochronę prawną CDO24 opłacaną ze składek członkowskich.

 

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl