SZKOLENIA ZWIĄZKOWE

 

 
Dział Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność” zaprasza na szkolenia „on -line”
 
 
I. Temat: Rola organizacji związkowej w procesie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych
 
Termin: 14 stycznia 2021 r. godzina 10.00
Czas trwania szkolenia ok. 2 godzin
Prowadzący: Przemysław Sąpór
 
Od 1 stycznia 2021 r. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) będą tworzone przez podmioty sektora finansów publicznych. To już ostatni etap wdrażania systemu długoterminowego i prywatnego oszczędzania celem zwiększenia dochodów pracowników w okresie emerytalnym. Z uwagi na fakt, że ustawa wdrażająca PPK przewiduje obowiązek wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać oszczędnościami pracowników w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, oferujemy członkom naszych organizacji związkowych funkcjonujących u pracodawców z sektora finansów publicznych możliwość wzięcia udziału w szkoleniu " Rola organizacji związkowej w procesie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych". Krótkie szkolenie ( ok. 2 godziny) zorganizowane będzie w formule zdalnej (spotkania onlinie). Uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę nt. procesu, w którym pracodawcy ustawowo zobowiązani są zaangażować  ich przed podpisaniem porozumienia wskazującego instytucję finansową. Ostateczny termin podpisania porozumienia mija 26 lutego 2021 r, w związku z czym w najbliższym okresie można spodziewać się intensyfikacji działań związanych z selekcją podmiotów finansowych.
 
II. Temat:  ZFŚŚ 
 
Termin: 21 stycznia 2021 r. godzina 10.00
Czas trwania szkolenia ok. 4 godzin
Prowadzący: Przemysław Sąpór
 
III. MOBBING
Termin: 28 stycznia 2021 r. godzina 10.00
Czas trwania szkolenia ok. 4 godzin
Prowadzący:
 
Zgłoszenia przyjmuje kierownik działu szkoleń -  Irena Jenda : 
 
tel. 502 172 288 
 
adres e mail: i.jenda@solidarnosc.gda.pl
 
WAŻNE
 
Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Komisji Zakładowej, podając:
 
Imię i nazwisko, adres e-mailowy i nr telefonu osoby zgłaszanej, nazwę i nr organizacji związkowej.
Kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą uczestnikom przesłane drogą mailową.
Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania grupy co najmniej 10 uczestników. 
 
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer stacjonarny/laptop z przeglądarką CHROME,   lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
Gwarantujemy proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym, zadają pytania w trakcie szkolenia.
 
                                                                                Irena Jenda

 

 

Obchody Grudnia 70

17 grudnia, jak co roku przedstawiciele Oddziału Gdańskiego Polskiej Spółki Gazownictwa brali udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się pod pomnikiem OFIAR GRUDNIA 70 w Gdyni.
W tym roku przypadała 50. Rocznica tamtych wydarzeń, ze względu jednak na sytuację panującej pandemii w naszym kraju, uroczystości były skromne i z ograniczeniami.
Nie mniej jednak jak co roku nie zabrakło Sztandaru naszej Organizacji.
na zdjęciu od lewej – Bogdan Dobrzyński; Grzegorz Kamiński; Franciszek Sikora; Marek Bistram i Przewodniczący Organizacji Wydziałowej w Gdyni kol. Sylwester Jasicki

HK

___________________________________________________________________________

17 Grudzień 2020 godzina 6:00

 Zapraszamy do uczczenia rocznicy ,,Wydarzeń Grudniowych”

    W tym roku ze względu na panującą sytuację , uroczystości mają szczególną formę ograniczającą się do oddania pamięci i czci ofiarom oraz złożenia wieńców i kwiatów pod pomnikiem przez oficjalne delegacje z urzędów , zakładów pracy ,szkół i innych organizacji .

  

KOMUNIKAT - Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" zaprasza na uroczystości z okazji obchodów rocznicy Grudnia '70

Porządek uroczystości w Trójmieście przedstawia się następująco:

16 grudnia - Gdańsk, godz. 10.00: Plac Solidarności, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców m.in. przez czynnych i emerytowanych pracowników Stoczni Gdańsk SA oraz delegacje szkół (Organizator: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "S". oraz Komisja Zakładowa NSZZ "S" Stoczni Gdańskiej).

16 grudnia - Gdańsk, Sala BHP, godz. 13.00 - wręczenie odznaczeń państwowych przez prezesa IPN Jarosława Szarka (Org.: Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Gdańsku),
16 grudnia - Gdańsk, Cmentarz Łostowicki, ok. godz. 15.30 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod odnowionym przez IPN grobem Antoniego Browarczyka (org. Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Gdańsku).

16 grudnia - Gdańsk, godz. 16.15 - zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową na budynku b. KW PZPR oraz pod pomnikiem Antoniego Browarczyka (org. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "S")
16 grudnia - Gdańsk, godz. 17.00: uroczysta Msza Święta w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku, przemarsz pod Pomnik Poległych Stoczniowców, Apel Poległych; złożenie wieńców, kwiatów, zniczy, spotkanie w sali "Akwen" (org. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność").

17 grudnia - Gdynia, godz. 6.00 - Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970. Apel Poległych, modlitwa, wystąpienia, składanie wieńców i kwiatów.

17 grudnia - Gdynia, godz. 16.30: uroczysta Msza Św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, przemarsz pod pomnik na Placu Wolnej Polski (przy Urzędzie Miasta), Apel Poległych i salwa honorowa, modlitwa, wystąpienia, złożenie wieńców i kwiatów. (Przed mszą św. - montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, godz. 15.50).
(Uwaga: Organizatorem uroczystości w Gdyni jest Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" we współpracy z Miastem Gdynia).

18 grudnia - Łęgowo, godz. 11.00: uroczysta akademia w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Grudnia 1970 połączona z wręczeniem stypendiów im. NSZZ "Solidarność". (Organizator: Dyrekcja Szkoły oraz Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność").

22 grudnia, Kościerzyna - 9.30 - msza św. za Ofiary Grudnia 1970 i pokój na świecie - w kościele p.w. Św. Trójcy - Plac Jana Pawła II (org. Oddział ZRG NSZZ "S" w Kościerzynie).

Gaszyn Challenge

W dniu 06 sierpnia 2020r. na tarasie budynku Oddziału Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Pracownicy wspólnie z dyrekcją wzięli udział w akcji charytatywnej Gaszyn Challenge, której celem jest pomoc Darkowi z Bydgoszczy. Darek uległ wypadkowi I żeby mógł wrócić pośród nas, potrzebna jest kosztowna rehabilitacja.
OZG w Gdańsku nominację otrzymał od Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy.
Chociaż mamy czas urlopów, to I tak do akcji nie brakowało chętnych.
W związku z tym, iż siedzibą Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” jest właśnie OZG w Gdańsku, w akcji nie mogło zabraknąć przedstawicieli Solidarności. Przewodniczący NSZZ “Solidarność” Zbigniew Dariusz Matuszewski “pompował” charytatywnie wraz z innymi Pracownikami.

Mamy nadzieję, że kolejne nominacje przyniosą wymierne korzyści dla Darka.

Zobaczcie też filmik: https://youtu.be/7HFYepLgOds  Darek drugi z prawej ... co za sportowiec.

I jeszcze Gazownia w Rumii i Posterunek w Lęborku. Brawo : https://www.youtube.com/watch?v=x-g6qSLbRU4

 

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z SENIORAMI

 

W dniu 31.01.2020 roku w sali "Motława" OZG w Gdańsku odbyło się spotkanie noworoczne z seniorami  Organizacji Podzakładowej  NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o.
przy Oddziale Zakład Gazowniczy w Gdańsku,


Nasi seniorzy zasiedli przy wspólnym stole. Zostali poczęstowanie kawą, herbatą, słodkościami, owocami. Dyskutowali na tematy Związkowe, żywo interesowali się zmianami jakie zachodzą w naszej Firmie.  Dawniej takie spotkania organizował raz w roku Zakład. Dziś pozostał tylko Związek Zawodowy.

Ale najważniejsze było spotkanie w gronie byłych pracowników.

Spotkanie przygotowali:

Hanna Kujawińska            Joanna Kornacka             Elżbieta Wdowińska

                                                                           Zbigniew Dariusz Matuszewski          Dariusz Mierzwa        Jacek Ziemer


 

Barbórka 2019 Gdańskiej Solidarności

Idąc naprzeciw tradycji, Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o
przy Oddziale Zakład Gazowniczy w Gdańsku, zorganizowała uroczystości obchodów święta Barbórki
dla swoich członków związku. W tym roku uroczystość odbyła się  w Jastrzębiej Górze w hotelu ASTOR.

Po północy przyjaciele zrobili niespodziankę swojemu przewodniczącemu, który 07 grudnia obchodził swoje 60 urodziny.
 

WIĘCEJ ZDJĘĆ W ZAKŁADCE GALERIA

XXXI Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność w Gdańsku

W dniach 13-15 listopada 2019r. odbyło się Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG przy Oddziale Zakład Gazowniczy w Gdańsku.
Delegaci omawiali działania i wydarzenia minionego roku. Przewodniczący omówił spotkania
z Pracodawcą jakie miały miejsce w minionym roku oraz przedstawił zagadnienia jakie zaplanowano
do omówienia na najbliższych spotkaniach. Delegaci dyskutowali o brakach w zatrudnieniu niosących zagrożenie w przestrzeganiu wewnętrznych procedur oraz zapisów BHP.
Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w kilku zdaniach omówiła sprawy Koła.
Podjęto Decyzje oraz Uchwały. Niestety z powodu choroby, nie dotarła zaproszona na zebranie
Pani dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy w Gdańsku.   

 

Więcej zdjęć w zakładce galeria.

Wycieczka seniorów członków Związku

Opiekun wycieczki
Opiekun wycieczki

Więcej informacji i zdjęć w zakładce Wydarzenia i Galeria

CDO24

Członkowie Organizacji Podzakładowej w Gdańsku posiadają ochronę prawną CDO24 opłacaną ze składek członkowskich.

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl