XXXI Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność w Gdańsku

W dniach 13-15 listopada 2019r. odbyło się Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG przy Oddziale Zakład Gazowniczy w Gdańsku.
Delegaci omawiali działania i wydarzenia minionego roku. Przewodniczący omówił spotkania
z Pracodawcą jakie miały miejsce w minionym roku oraz przedstawił zagadnienia jakie zaplanowano
do omówienia na najbliższych spotkaniach. Delegaci dyskutowali o brakach w zatrudnieniu niosących zagrożenie w przestrzeganiu wewnętrznych procedur oraz zapisów BHP.
Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w kilku zdaniach omówiła sprawy Koła.
Podjęto Decyzje oraz Uchwały. Niestety z powodu choroby, nie dotarła zaproszona na zebranie
Pani dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy w Gdańsku.   

 

Więcej zdjęć w zakładce galeria.

Wycieczka seniorów członków Związku

Opiekun wycieczki
Opiekun wycieczki

Więcej informacji i zdjęć w zakładce Wydarzenia i Galeria

Informacje

SZKOLENIA  ZWIĄZKOWE

Dział szkoleń RG NSZZ "Solidarność' informuje, że przyjmuje  zapisy na  szkolenia zaplanowane w tym półroczu.

Październik
 03  – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (szkolenie stacjonarne w Gdańsku)
22 – MOBBING (szkolenie stacjonarne w Gdańsku)
23-24 – Szkolenie dla członków Komisji Zakładowych i Rewizyjnych (szkolenie stacjonarne w Gdańsku)
 
Listopad
19-20 – Szkolenie Rozwój Związku (szkolenie stacjonarne w Gdańsku)
21 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (szkolenie stacjonarne w Gdańsku)
 
Grudzień
04 – Mobbing  
11-12 – Szkolenie Skarbników
 
 Zgłoszenia można zgłaszać pod : tel.58 3084276, dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl 
  
Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy 2019-2020

Ze związkowymi pozdrowieniami 
Irena Jenda
kierownik działu szkoleń
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ "Solidarność" 

CDO24

Członkowie Organizacji Podzakładowej w Gdańsku posiadają ochronę prawną CDO24 opłacaną ze składek członkowskich.

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl