SZKOLENIA ZWIĄZKOWE

 

N O W E   SZKOLENIA Zarząd Regionu w Gdańsku

______________________________________________________________________________

 

Szkolenia zaplanowane przez Dział Szkoleń RG NSZZ „Solidarność” na okres: wrzesień -grudzień 2022 r.

Wrzesień 2022

26-28 września – Zarządzanie Sobą w czasie. Jastrzębia Góra (wyjazdowe).

26-28 września – Wybory w organizacji związkowej.

21 września – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

23 września  – Komisja rewizyjna przed wyborami.

Październik 2022 r.

17 października – Mobbing

20-21 – Rozwój Związku.

25-27 października – Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego. Jastrzębia Góra (wyjazdowe)

25-27 października  – „Prawo pracy i związkowe cz.2”. Jastrzębia Góra (wyjazdowe)

 Listopad 2022 r.

7 listopada –Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

7-9 listopada – Prawo pracy i związkowe część 1. Jastrzębia Góra (wyjazdowe)

 Grudzień 2022 r.

9 grudnia – szkolenie dla skarbników org.zw.

 

Informujemy, że terminy szkoleń z ordynacji wyborczej  ( październik – grudzień) podane zostaną do wiadomości niezwłocznie po przyjęciu przez Komisje Krajową wszystkich niezbędnych dokumentów wyborczych.

 

 Zgłoszenia proszę kierować telefonicznie: 58/308-42-76; 58/305-54-79

lub e-mailowo: dzial.szkolen|solidarnosc.gda.pl| target="_blank"|dzial.szkolen|solidarnosc.gda.pl

 

Ze związkowym pozdrowieniem

                                                                   Irena Jenda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dział Szkoleń RG NSZZ "Solidarność" zaprasza na szkolenia organizowane w pierwszym kwartale roku 2022.


Szkolenia stacjonarne.


Styczeń 2022


25-26 stycznia -szkolenie skarbników
28 stycznia-mobbing


Luty 2022 r.


08-09  lutego – komisje rewizyjne
14-16 lutego – „Prawo pracy i związkowe cz.1"
25 lutego – szkolenie dla skarbników (księgowanie)


 Marzec 2022 r.


14 – 15 marca– Rozwój Związku
16 marca - szkolenie dla skarbników (księgowanie)
18 marca – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkolenia wyjazdowe.
21-24 marca - „Kodeks pracy” i „Negocjacje”- Jastrzębia Góra

 
Zgłoszenia proszę kierować telefonicznie: 58/308-42-76; 58/305-54-79
lub e-mailowo: dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

 
Ze związkowym pozdrowieniem
                Irena Jenda

13-12-2022r

OBCHODY POWSTANIA SOLIDARNOŚCI 2022

31.08.2022 roku w Gdańsku odbyły się obchody 42 rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

Akademia w sali BHP, złożenie kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców, pochód ulicami miasta i msza w kościele św. Brygidy.

W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Oddziału Zakład Gazowniczy w Gdańsku. 

 

XXXII Podzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej w Gdańsku

W dniach 27-29 października 2021r. odbyło się Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG przy Oddziale Zakład Gazowniczy w Gdańsku.
Delegaci omawiali działania i wydarzenia ostatniego czasu. Przewodniczący omówił spotkania
z Pracodawcą jakie miały miejsce w minionym roku oraz przedstawił zagadnienia jakie zaplanowano
do negocjacji na najbliższych spotkaniach. Delegaci dyskutowali o brakach w zatrudnieniu niosących zagrożenie w przestrzeganiu wewnętrznych procedur oraz zapisów BHP.
Podjęto Decyzje oraz Uchwały. Gośćmi na Zebraniu byli Pani Sylwia Surowiec Dyrektor Oddziału w Gdańsku  i Pan Sławomir Latos Z-ca Dyrektora ds Technicznych. Delegaci mieli możliwość zadawania nurtujących ich pytań dotyczących pracy w gazowniach i w Oddziale.

ZDJĘCIA dostępne są w zakładce Galeria

SZKOLENIA ZWIĄZKOWE

Dział Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność”  zaprasza na szkolenia 

w Ośrodku szkoleniowym „ZEW MORZA” w Jastrzębiej Górze 
 
Szkolenia są jednym z głównych źródeł rozwoju i siły Związku. Działacz związkowy, aby mógł skutecznie realizować program Związku i pomagać związkowcom w rozwiązywaniu ich problemów, powinien systematycznie dokształcać się i rozwijać  swoją osobowość.
 
Termin: 13 – 15 wrzesień  2021
I. Temat:  Prawo pracy i prawo związkowe cz.1
Prowadzący: Irena Jenda i Przemysław Sąpór
 
Zakres tematyczny: 
Regulacje prawne działalności związkowej; Uprawnienia organizacji związkowej; Organizacja pracy działacza i komisji zakładowej; Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów
Szkolenie przeznaczone dla członków komisji zakładowej i członków komisji rewizyjnej, którzy nie uczestniczyli w projekcie „Wiem więcej, działam skutecznie”.
 
II. Temat: Profesjonalizm Organizacji związkowej
Prowadzący: Tadeusz Grubich
 
Podstawowym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności działaczy związkowych potrzebnych dla uzyskiwania wysokiego poziomu wykonywanych zadań. Jest to wstęp do kreatywnych zmian w organizacji.
 
Szkolenie przeznaczone dla wszystkich działaczy związkowych
 
Termin: 4 – 6 październik 2021
 
I. Temat: Szkolenie dla przewodniczących
Prowadzący: Irena Jenda i Barbara Kamińska
 
Zakres tematyczny:
Kształtowanie umiejętności przywódczych; Tworzenie zespołu przywódczego; Elementy public relations; Zarządzanie Komisją Zakładową i Rewizyjną.
 
Szkolenie  przeznaczone jest dla przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji zakładowej i komisji rewizyjnych.
 
II. Temat: Prawo pracy i prawo związkowe cz. 2
Prowadzący: Tadeusz Grubich i Przemysław Sąpór
 
Zakres tematyczny:
Regulamin pracy i wynagradzania; Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy; Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych; Ustawa „o zwolnieniach grupowych”.
 
Szkolenie przeznaczone dla członków komisji zakładowej i członków komisji rewizyjnej, którzy nie uczestniczyli w projekcie „Wiem więcej, działam skutecznie”
 
Termin: 15 – 18 listopad 2021
 
I. Temat:  Szkolenie - Negocjacje
Prowadzący: Irena Jenda i Stefan Gawroński
 
Zakres tematyczny:
Kształcenie umiejętności negocjacyjnych; Rodzaje, etapy oraz przygotowanie do negocjacji; Techniki, style, strategia i taktyka negocjacji; Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej (mowa ciała); Organizacja pracy zespołu negocjacyjnego.
 
Szkolenie przeznaczone dla członków komisji zakładowej i członków komisji rewizyjnej, którzy nie uczestniczyli w projekcie „Wiem więcej, działam skutecznie”.
 
II. Temat: Kodeks Pracy
Prowadzący: Tadeusz Grubich i Przemysław Sąpór
 
Zakres tematyczny:
Ustawa kodeks pracy; Najistotniejsza problematyka prawa pracy w odniesieniu do działalności związkowej
 
Szkolenie przeznaczone dla wszystkich działaczy związkowych
 
Zgłoszenia przyjmuje: Dział Szkoleń 
adres e mail:  dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl
tel: 58/ 308 42 76 
       58/ 305 54 79
WAŻNE:  Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Komisji Zakładowej, podając:
Imię i nazwisko, adres e-mailowy i nr telefonu osoby zgłaszanej, nazwę i numer organizacji związkowej, oraz czy wysłać zaproszenie.
Irena Jenda

 

Obchody Grudnia 70

17 grudnia, jak co roku przedstawiciele Oddziału Gdańskiego Polskiej Spółki Gazownictwa brali udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się pod pomnikiem OFIAR GRUDNIA 70 w Gdyni.
W tym roku przypadała 50. Rocznica tamtych wydarzeń, ze względu jednak na sytuację panującej pandemii w naszym kraju, uroczystości były skromne i z ograniczeniami.
Nie mniej jednak jak co roku nie zabrakło Sztandaru naszej Organizacji.
na zdjęciu od lewej – Bogdan Dobrzyński; Grzegorz Kamiński; Franciszek Sikora; Marek Bistram i Przewodniczący Organizacji Wydziałowej w Gdyni kol. Sylwester Jasicki

HK

___________________________________________________________________________

17 Grudzień 2020 godzina 6:00

 Zapraszamy do uczczenia rocznicy ,,Wydarzeń Grudniowych”

    W tym roku ze względu na panującą sytuację , uroczystości mają szczególną formę ograniczającą się do oddania pamięci i czci ofiarom oraz złożenia wieńców i kwiatów pod pomnikiem przez oficjalne delegacje z urzędów , zakładów pracy ,szkół i innych organizacji .

  

KOMUNIKAT - Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" zaprasza na uroczystości z okazji obchodów rocznicy Grudnia '70

Porządek uroczystości w Trójmieście przedstawia się następująco:

16 grudnia - Gdańsk, godz. 10.00: Plac Solidarności, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców m.in. przez czynnych i emerytowanych pracowników Stoczni Gdańsk SA oraz delegacje szkół (Organizator: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "S". oraz Komisja Zakładowa NSZZ "S" Stoczni Gdańskiej).

16 grudnia - Gdańsk, Sala BHP, godz. 13.00 - wręczenie odznaczeń państwowych przez prezesa IPN Jarosława Szarka (Org.: Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Gdańsku),
16 grudnia - Gdańsk, Cmentarz Łostowicki, ok. godz. 15.30 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod odnowionym przez IPN grobem Antoniego Browarczyka (org. Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Gdańsku).

16 grudnia - Gdańsk, godz. 16.15 - zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową na budynku b. KW PZPR oraz pod pomnikiem Antoniego Browarczyka (org. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "S")
16 grudnia - Gdańsk, godz. 17.00: uroczysta Msza Święta w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku, przemarsz pod Pomnik Poległych Stoczniowców, Apel Poległych; złożenie wieńców, kwiatów, zniczy, spotkanie w sali "Akwen" (org. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność").

17 grudnia - Gdynia, godz. 6.00 - Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970. Apel Poległych, modlitwa, wystąpienia, składanie wieńców i kwiatów.

17 grudnia - Gdynia, godz. 16.30: uroczysta Msza Św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, przemarsz pod pomnik na Placu Wolnej Polski (przy Urzędzie Miasta), Apel Poległych i salwa honorowa, modlitwa, wystąpienia, złożenie wieńców i kwiatów. (Przed mszą św. - montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, godz. 15.50).
(Uwaga: Organizatorem uroczystości w Gdyni jest Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" we współpracy z Miastem Gdynia).

18 grudnia - Łęgowo, godz. 11.00: uroczysta akademia w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Grudnia 1970 połączona z wręczeniem stypendiów im. NSZZ "Solidarność". (Organizator: Dyrekcja Szkoły oraz Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność").

22 grudnia, Kościerzyna - 9.30 - msza św. za Ofiary Grudnia 1970 i pokój na świecie - w kościele p.w. Św. Trójcy - Plac Jana Pawła II (org. Oddział ZRG NSZZ "S" w Kościerzynie).

Gaszyn Challenge

W dniu 06 sierpnia 2020r. na tarasie budynku Oddziału Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Pracownicy wspólnie z dyrekcją wzięli udział w akcji charytatywnej Gaszyn Challenge, której celem jest pomoc Darkowi z Bydgoszczy. Darek uległ wypadkowi I żeby mógł wrócić pośród nas, potrzebna jest kosztowna rehabilitacja.
OZG w Gdańsku nominację otrzymał od Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy.
Chociaż mamy czas urlopów, to I tak do akcji nie brakowało chętnych.
W związku z tym, iż siedzibą Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” jest właśnie OZG w Gdańsku, w akcji nie mogło zabraknąć przedstawicieli Solidarności. Przewodniczący NSZZ “Solidarność” Zbigniew Dariusz Matuszewski “pompował” charytatywnie wraz z innymi Pracownikami.

Mamy nadzieję, że kolejne nominacje przyniosą wymierne korzyści dla Darka.

Zobaczcie też filmik: https://youtu.be/7HFYepLgOds  Darek drugi z prawej ... co za sportowiec.

I jeszcze Gazownia w Rumii i Posterunek w Lęborku. Brawo : https://www.youtube.com/watch?v=x-g6qSLbRU4

 

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z SENIORAMI

 

W dniu 31.01.2020 roku w sali "Motława" OZG w Gdańsku odbyło się spotkanie noworoczne z seniorami  Organizacji Podzakładowej  NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o.
przy Oddziale Zakład Gazowniczy w Gdańsku,


Nasi seniorzy zasiedli przy wspólnym stole. Zostali poczęstowanie kawą, herbatą, słodkościami, owocami. Dyskutowali na tematy Związkowe, żywo interesowali się zmianami jakie zachodzą w naszej Firmie.  Dawniej takie spotkania organizował raz w roku Zakład. Dziś pozostał tylko Związek Zawodowy.

Ale najważniejsze było spotkanie w gronie byłych pracowników.

Spotkanie przygotowali:

Hanna Kujawińska            Joanna Kornacka             Elżbieta Wdowińska

                                                                           Zbigniew Dariusz Matuszewski          Dariusz Mierzwa        Jacek Ziemer


 

Barbórka 2019 Gdańskiej Solidarności

Idąc naprzeciw tradycji, Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o
przy Oddziale Zakład Gazowniczy w Gdańsku, zorganizowała uroczystości obchodów święta Barbórki
dla swoich członków związku. W tym roku uroczystość odbyła się  w Jastrzębiej Górze w hotelu ASTOR.

Po północy przyjaciele zrobili niespodziankę swojemu przewodniczącemu, który 07 grudnia obchodził swoje 60 urodziny.
 

WIĘCEJ ZDJĘĆ W ZAKŁADCE GALERIA

XXXI Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność w Gdańsku

W dniach 13-15 listopada 2019r. odbyło się Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG przy Oddziale Zakład Gazowniczy w Gdańsku.
Delegaci omawiali działania i wydarzenia minionego roku. Przewodniczący omówił spotkania
z Pracodawcą jakie miały miejsce w minionym roku oraz przedstawił zagadnienia jakie zaplanowano
do omówienia na najbliższych spotkaniach. Delegaci dyskutowali o brakach w zatrudnieniu niosących zagrożenie w przestrzeganiu wewnętrznych procedur oraz zapisów BHP.
Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w kilku zdaniach omówiła sprawy Koła.
Podjęto Decyzje oraz Uchwały. Niestety z powodu choroby, nie dotarła zaproszona na zebranie
Pani dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy w Gdańsku.   

 

Więcej zdjęć w zakładce galeria.

Wycieczka seniorów członków Związku

Opiekun wycieczki
Opiekun wycieczki

Więcej informacji i zdjęć w zakładce Wydarzenia i Galeria

CDO24

Członkowie Organizacji Podzakładowej w Gdańsku posiadają ochronę prawną CDO24 opłacaną ze składek członkowskich.

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl