Zgłoszenie reklamacji świadczenia usługi na opiekę medyczną Luxmed-u

 

 ZGŁOSZENIE     REKLAMACJI   

 

1. Zgłoszenie 

a) listownie na adres:
 LUX MED sp. z o.o.; Departament Obsługi Użytkownika Dział Zarządzania Reklamacjami;
ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez formularz reklamacji dostępny na stronie głównej w sekcji Dla Pacjentów, na adres
 obsluga.klienta|luxmed.| |obsluga.klienta|luxmed.pl  

c) poprzez ankietę umieszczoną na stronie internetowej www.luxmed.pl
    lub dostępną w każdym centrum medycznym 

d) poprzez wypełnienie Formularza reklamacji na stronie internetowej 

                  www.luxmed.pl/dla-pacjentow/zglaszanie-uwag.html

e) pisemnie w każdym miejscu świadczenia usług: z wykorzystaniem Formularza
    reklamacji udostępnionego przez recepcję lub w każdej innej dowolnej formie,

f) ustnie, w każdym miejscu świadczenia usług lub za pośrednictwem
    całodobowej Infolinii 22 33 22 888

2. Zgodnie z Regulaminem reklamacje dotyczące

a)  funkcjonalności Portalu rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych,
b) pozostałych kwestii, w tym kwestii medycznych rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl