PZD 2019 OP w Krakowie

W dniach 11-13 grudnia 2019r. odbyło się Podzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Oddziale Zakład Gazowniczy
w Krakowie. W spotkaniu udział wzięło 26 delegatów oraz zaproszeni goście z ramienia Komisji Zakładowej kol. Hanna Kujawińska z-ca Przewodniczącego Komisji Zakładowej Sekretarz Komisji Zakładowej kol. Roman Wawrzyniak oraz dyrektor z CDO24 Pan Piotr Wideryński. 
Delegaci poruszali wiele spraw, jednak najwięcej czasu poświęcono dość kontrowersyjnej zdaniem delegatów propozycji Zarządu PGNiG, zmiany operatora PPE
z PZU TFI na Polski Gaz TUW.  W tym temacie wyjaśnień udzielał Pan dyrektor Piotr Wideryński.

CDO24

Członkowie Organizacji Podzakładowej w Krakowie posiadają ochronę prawną CDO24 opłacaną ze składek członkowskich.

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl