Informacja dla członków Związku w sprawie LUXMED-u

LUXMED skierowania na badaniaInformacje dla klientów Luxmed w sprawie  koronawirusa   

_________________________________________________________________________________________________

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. informuje,
iż trwają prace mające na celu przygotowanie

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
Prace prowadzone są przy wspólnym udziale przedstawicieli Pracodawcy oraz Strony Społecznej

____________________________________________________________________________________________________

W związku z uwagami zgłaszanymi przez naszych Pracowników dotyczącymi opieki medycznej świadczonej przez Lux Med., Strona Społeczna wnioskowała o organizację spotkania z przedstawicielami Lux Med -u.

Pracodawca przychylił się do prośby związkowców, a w celu niwelacji niedogodności postanowiono organizować takie spotkania cyklicznie.

Odbyły się już dwa tego typu spotkania, a termin kolejnego właśnie jest ustalany.

Na spotkaniach Strona Społeczna przedstawia uwagi zgłaszane przez naszych Pracowników.

Niestety do najczęściej zgłaszanych tematów należy brak możliwości dostępu do usług zapewnionych przez Lux Med w umowie, odległe terminy umawianych wizyt oraz problemy z wystawianiem skierowań na wczasy profilaktyczne.

Przedstawiciele Lux Med - u zapewniają, że trwają prace nad zmianą obsługi wszystkich klientów. Zdecydowana poprawa funkcjonowania portalu powinna być odczuwalna już w najbliższym czasie.

Z odbytych spotkań wyłaniają się jednoznaczne wnioski - poprawę jakości oraz szybsze rozwiązywanie problemów, uzyskamy poprzez natychmiastową i bezpośrednią reklamację. Każda zgłoszona sprawa posiada swój indywidualny numer sprawy i nie może pozostać bez odpowiedzi.

Zachęcamy wszystkich członków związku do przekazywania wszelkich uwag dotyczących niedogodności i złej obsłudze do składania reklamacji bezpośrednio do Lux Med - u (instrukcja zgłoszenia reklamacji w załączonej zakładce)  lub poprzez swoich przedstawicieli związkowych - Przewodniczących Organizacji Podzakładowych,  jak również przez Przewodniczącego Komisji Zakładowej: zbigniew.matuszewski@psgaz.pl

Namawiamy również do ZAPOZNANIA SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI OBSŁUGI

Poprzez posiadanie tej wiedzy możemy ŚWIADOMIE ŻĄDAĆ WŁAŚCIWEJ OBSŁUGI

 

Kolejne informacje na naszej stronie, ukażą się w najbliższym czasie po odbytym spotkaniu

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl