01.02.2021 INFORMACJA

___________________________________________________________________________________________

W związku z zakończeniem 31.01.2021 r. obowiązywania umowy na świadczenie usług medycznych z firmą Luxmed z dniem 01.02.2021 r. nowym wykonawcą usług medycznych w zakresie dodatkowej opieki medycznej dla Pracowników Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. jest firma MEGAMED.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu danego Pakietu obowiązującego od 1 lutego 2021 roku znajdują się w wewnętrznym informatorze PSG-  Intranet (zakładka Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Biuro Naliczania Wynagrodzeń - OPIEKA MEDYCZNA, folder DODATKOWA OPIEKA MEDYCZNA 2021-2022). 

___________________________________________________________________________________________

15.01.2021 Odpowiedź Pracodawcy w spr Opieki Medycznej dla pracowników P.S.G.

11.01.2021 Pismo ZOZ w sprawie kontynuacji umowy na świadczenie opieki zdrowotnej z firmą LUXMED

30.04.2020r odpowiedź Pracodawcy w sprawie usług Luxmedu

28.04.2020r Pismo ZOZ w sprawie usług Luxmedu

14.04.2020r Pismo w sprawie naszych składek LUXMED

14.11.2019r InformacjaStandardy dostępności świadczonych usług Luxmed

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl