CDO24

Członkowie Organizacji Podzakładowej w Poznaniu posiadają ochronę prawną CDO24 opłacaną ze składek członkowskich.

Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej w Poznaniu

W dniach 16 - 18 października 2019r odbyło się Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność w Poznaniu

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl