EMERYTURA za staż pracy

11.12.2021
NSZZ „Solidarność” rusza z inicjatywą obywatelską zbierania podpisów „Emerytura za Staż” 
Zgodnie z postanowieniem Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która przyjęła wniosek o utworzeniu „Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmianie niektórych ustaw"
 
NSZZ "Solidarność" zwraca się do wszystkich Organizacji z prośbą o rozpoczęcie akcji zbiórki podpisów po naszym projektem. 
Na zbieranie podpisów mamy 3 miesiące czyli praktycznie do końca września 2021r.
 
W poniższym linku można pobrać:
ustawę o emeryturach stażowych
listę do zbierania podpisów
informację o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 
 
 
58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl