Obniżenie stawki podatku PIT 2019

02.10.2019

2019 - stawka PIT w dół z 18 na 17 proc.

Od 1 października br. podatek dochodowy PIT wynosi, według pierwszej skali podatkowej, 17 %, a nie 18 %. 
Czy to oznacza, że już w tym roku podatek zmniejsza się nam o 1% ? 

Wchodząca, wraz z początkiem miesiąca, ustawa wprowadza zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zakłada ona zmianę PIT-u z 18 na 17 proc. dla tych, którzy mieszczą się w I progu podatkowym.

17-procentowa stawka obejmie podatników rozliczających się w ramach pierwszej stawki skali podatkowej w roku podatkowym (do progu 85 528 zł).
Należy pamiętać, że w tym roku wynosić ona będzie de facto 17,75 % Ustawa bowiem wchodzi w życie w trakcie roku, czyli od 1 października.
Zmiany w pełni będą obowiązywać dla przychodów osiągniętych w 2020 r.

Bez zmian pozostaje natomiast 32. proc stawka dla osób zarabiających powyżej 85 528 zł. Ten  próg podatkowy obowiązuje w Polsce od 2009 roku, mimo wzrostu zarobków.

(HK)

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl