OFERTA PZU ubezpieczenie

30.05.2023

Zgodnie z rozmową podczas spotkania z Komisją Zakładową NSZZ Solidarność w Polskiej Spółce Gazownictwa ; przesyłam informacje dotyczące warunków ubezpieczenia dla osób, które zaprzestają świadczyć pracę i przechodzą na emeryturę lub rentę oraz dla ich współmałżonków/partnerów oraz ich dorosłych dzieci,  w wieku do ukończenia przez nie 69 roku życia. W załączeniu przesyłam ofertę (zakres świadczeń, wysokość sum ubezpieczenia i składek, w czterech wariantach), Ogólne Warunki Ubezpieczenia z katalogiem operacji chirurgicznych oraz informację o okresach karencyjnych.

Jeśli dana osoba kontynuuje ubezpieczenie, wówczas nie obowiązują okresy karencyjne na te świadczenia, które osoba ta miała do tej pory

Okresy karencyjne:

Zgony – 6 miesięcy

Urodzenie dziecka – 9 miesięcy

Leczenie szpitalne – 30 dni

Ciężkie choroby – 90 dni

Ciężkie choroby małżonka – 180 dni

Leczenie specjalistyczne – 90 dni

Operacje chirurgiczne – 180 dni

UWAGA !

Należy pamiętać, że jeśli jakieś zdarzenie wystąpi w wyniku nieszczęśliwego wypadku to karencja nie ma zastosowania.

OFERTAOWU - katalog operacji chirurgicznych

 

Dane kontaktowe :

Dariusz Ratajczak, numer telefonu do kontaktu 575 40 99 40 oraz adres e-mail grupowe|tyrion.pl| |grupowe|tyrion.pl

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

 

Pozdrawiam

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl