Posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Polskiej Spółki Gazownictwa

29.11.2019

W dniach 27-29 listopada 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w dużej mierze poświęcone planom zmiany operatora PPE. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście :

Tomasz Fronczak Dyrektor Biura Produktów Emerytalno-Oszczędnościowych w TFI PZU,  
Łukasz Kędzior Dyrektor Zarządzający ds. Dystrybucji Produktów Inwestycyjnych w TFI PZU,
Piotr Wideryński CDO24, Piotr Łusiewicz Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz broker Dariusz Ratajczak.

Goście odpowiadali na szereg pytań zadawanych odnośnie ewentualnych zagrożeń jakie niesie za sobą zmiana operatora PPE.

Członkowie Komisji Zakładowej zajmowali się również sprawami Pracowniczymi.

Gościem zaproszonym na spotkanie był kolega Bogdan Lasota, Przewodniczący Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o. przy Oddziale Zakład Gazowniczy w Łodzi, zwolniony z pracy z art.52 KP.

Kol. Bogdan Lasota pomimo posiadanej szczególnej ochrony i wyrażenia stanowczego sprzeciwu Komisji Zakładowej, został zwolniony z pracy w zasadzie bez podania konkretnych podstaw i przyczyn. Na spotkaniu przedstawił zarys konfliktu z dyrekcją, który rozpoczął się w ubiegłym roku. Komisja Zakładowa podjęła Uchwałę o zorganizowaniu PIKIETY w obronie naszego kolegi.

Omówiono także sytuację jaka miała miejsce na spotkaniu w dniu 26 listopada 2019r w Warszawie. Ignorowanie Strony Społecznej oraz postawa przedstawicieli Pracodawcy zmusiła związkowców do opuszczenia sali i zakończenia rozmów z Pracodawcą.
Strona Społeczna w wystosowanym do Prezesa Zarządu piśmie, określiła termin do 10 grudnia 2019r jako ostateczny na podjęcie przez Zarząd działań mających na celu realizację zgłaszanych wcześniej przez Stronę Społeczną postulatów.

Poruszano również szereg innych zagadnień jak np. wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, oddelegowania Pracowników związane ze szczególną potrzebą Pracodawcy oraz sprawy BHP.

                                                                                                                                                                                             (HK)

Więcej zdjęć w zakładce Galeria

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl