Spotkanie Organizacji Związkowych z Pracodawcą

30.03.2020

___________________________________________________________________________________________________

W związku z zaistniałą sytuacją odnośnie wirusa SARS-Cov-2 negocjacje z Pracodawcą odbywają się drogą elektroniczną.

Zajrzyj w zakładkę: Sprawy pracownicze

____________________________________________________________________________________________________

W dniu 17 lutego br. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z reprezentantami Zakładowych Organizacji Związkowych.

Przedmiotem spotkania były negocjacje procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2020 rok oraz wysokości świadczeń świątecznych.

W związku z przedłużającym się postępowaniem taryfowym, na wniosek Zarządu Spółki, strony wspólnie ustaliły przesunięcie terminu ww. negocjacji kwestii finansowych do dnia 30 marca 2020 roku.  

17.02.2020 PROTOKÓŁ ze spotkania

________________________________________________________________________________________

 

05.02.2020r.

FIASKO rozmów z Pracodawcą w sprawie kwoty bazowej na 2020 rok.

Kolejne spotkanie negocjacyjne  odbędzie się  17.02.2020r.

Protokół ze spotkania ze względu na wrażliwe dane jest do wglądu dla Delegatów Zakładowego Zebrania Delegatów po zalogowaniu się.

_____________________________________________________________________________________

W dniu 05 lutego 2020r br. w godzinach 10:00-17:00 w Centrum szkoleniowym Bud-Gaz, przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie Strony Społecznej z Pracodawcą 

Planowana agenda spotkania:

1. negocjacje kwoty bazowej na rok 2020

2. sprawy różne

 

_______________________________________________________________________________________

 

W dniach 16 - 17 styczeń 2020 r w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Organizacji Związkowych w P.S.G.  z Pracodawcą. Omówiono wiele ważnych dla pracowników P.S.G. tematów. 

W załączeniu protokół ze spotkania:

16-17.01.2020r PROTOKÓŁ ze spotkania Pracodawcy i Strony Społecznej​

 

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl