Spotkanie Organizacji Związkowych z Pracodawcą

04.01.2021

Kolejne Porozumienie dotyczące stawki oraz waloryzacji kwoty posiłku profilaktycznego podpisane. 

Z dniem 31.12.2020 roku zostało podpisane przez przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych z Pracodawcą Porozumienie w sprawie stawki i waloryzacji kwoty posiłku profilaktycznego.

Najważniejsze zapisy Porozumienia:

1. Aktualnie obowiązująca stawka posiłku profilaktycznego zostaje utrzymana do 31.03.2021r.

2. W okresie od 01.11.2021r  do 31.03.2022r nastąpi zwiększenie wartości posiłku o 4,00.

3. W następnych okresach zimowych tj. 01.11.2022r do 31.03.2023r i dalej - nastąpi wzrost wartości posiłku profilaktycznego o wskaźnik GUS średnią wzrostu cen towarów i usług, jednak nie mniej niż 2,00. 

 

Podpisane porozumienie zamieszczone zostało do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Porozumienia”.

_________________________________________________________________________

NEGOCJACJE W SPRAWIE KWOTY BAZOWEJ NA 2021r

Informacje ze spotkań/wideokonferencji Zakładowych Organizacji Związkowych z Pracodawcą można śledzić w zakładce: 

Sprawy Pracownicze

W dniu 21.12.2020r podpisano  Porozumienie w sprawie przedłużenia terminu zakończenia negocjacji procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2021 rok do 31 marca 2021r.

Podpisane porozumienie zamieszczone zostało do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Porozumienia”.

________________________________________________________________________

POROZUMIENIE PODPISANE

Po długich negocjacjach dotyczących funduszu nagrodowego dla pracowników P.S.G.  na 2020 rok oraz pomimo trwającej pandemii, udało się zakończyć rozmowy.
W dniu 03 grudnia 2020 roku podpisane zostało Porozumienie w sprawie ustalenia wysokości funduszu nagrodowego w 2020 roku dla Pracowników P.S.G. Sp. z o.o.

Kwota 5% funduszu premiowego zostanie podzielona pomiędzy Oddziały Polskiej Spółki Gazownictwa. Podpisane porozumienie zamieszczone zostało do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Porozumienia”. 

______________________________________________________________________

KOLEJNE  POROZUMIENIE

Trwają negocjacje z Pracodawcą dotyczące podpisania Porozumienia w sprawie wysokości  funduszu nagrodowego w 2020 r dla pracowników P.S.G.

Rozmowy są finalizowane.
 

______________________________________________________________________

POROZUMIENIE PODPISANE

Po ponad rocznych negocjacjach dotyczących waloryzacji kwoty bazowej na 2020 rok oraz pomimo trwającej pandemii, udało się sfinalizować rozmowy.
W dniu 02 października 2020 roku podpisane zostało Porozumienie w sprawie ustalenia procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2020 rok oraz podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w 2020 roku dla Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa.

Szczegółowe informacje i uzgodnienia zawarte są w Protokole, który ze względu na zawierające dane wrażliwe zamieszczony został do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Porozumienia”. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 25 - 26 sierpnia 2020 roku w Warszawie, odbyła się kontynuacja negocjacji płacowych trwających pomiędzy stronami od ubiegłego roku.
Spotkanie odbywało się zgodnie z poniższą agendą :

- wysokości procentu waloryzacji kwoty bazowej
na 2020 r.,
- systemu podwyżek dla Pracowników w roku 2020,
- wysokości świadczenia okolicznościowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2020 roku,
- wysokości funduszu nagrodowego dla Pracowników Spółki w 2020 roku,
- przesunięcia terminu zakończenia negocjacji wysokości procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2021 rok.

W czasie dwudniowego spotkania strony uzgodniły wytyczne, na podstawie których wspólnie opracują zapisy porozumień dotyczących powyższych kwestii. Formalne zawarcie przedmiotowych porozumień może nastąpić dopiero
po ostatecznym zatwierdzeniu Skonsolidowanego Planu Działalności Gospodarczej PSG sp. z o.o. przez organy korporacyjne.
Szczegółowe informacje z przebiegu negocjacji zawarte są w Protokole, który ze względu na zawierające dane wrażliwe zamieszczony został do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „protokoły i notatki” 

______________________________________________________________________________________________________

W dniu 04-08-2020r odbyło się spotkanie Pracodawcy z reprezentantami Strony Społecznej P.S.G. ; w sprawie negocjacji płacowych dla Pracowników Spółki.

Po długich i trudnych negocjacjach  strony nie doszły do porozumienia.

Kolejne spotkanie ma odbyć się w terminie 24 - 25 sierpnia 2020 r.

Protokół ze spotkania ze względu na dane wrażliwe znajduje się do wglądu dla delegatów Zakładowego Zebrania Delegatów; po zalogowaniu się w zakładce "protokoły i notatki".

___________________________________________________________________________________________________

Na zaproszenie Pracodawcy, w dniu 04-08-2020r odbędzie się spotkanie z reprezentantami Strony Społecznej w sprawie negocjacji płacowych dla Pracowników Spółki.

Zajrzyj w zakładkę: Sprawy pracownicze i Dokumenty/Korespondencja

___________________________________________________________________________________________________

W związku z zaistniałą sytuacją odnośnie wirusa SARS-Cov-2 negocjacje z Pracodawcą odbywają się drogą elektroniczną.

Zajrzyj w zakładkę: Sprawy pracownicze i Dokumenty/Korespondencja

____________________________________________________________________________________________________

W dniu 17 lutego br. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z reprezentantami Zakładowych Organizacji Związkowych.

Przedmiotem spotkania były negocjacje procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2020 rok oraz wysokości świadczeń świątecznych.

W związku z przedłużającym się postępowaniem taryfowym, na wniosek Zarządu Spółki, strony wspólnie ustaliły przesunięcie terminu ww. negocjacji kwestii finansowych do dnia 30 marca 2020 roku.  

17.02.2020 PROTOKÓŁ ze spotkania

________________________________________________________________________________________

 

05.02.2020r.

FIASKO rozmów z Pracodawcą w sprawie kwoty bazowej na 2020 rok.

Kolejne spotkanie negocjacyjne  odbędzie się  17.02.2020r.

Protokół ze spotkania ze względu na wrażliwe dane jest do wglądu dla Delegatów Zakładowego Zebrania Delegatów po zalogowaniu się.

_____________________________________________________________________________________

W dniu 05 lutego 2020r br. w godzinach 10:00-17:00 w Centrum szkoleniowym Bud-Gaz, przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie Strony Społecznej z Pracodawcą 

Planowana agenda spotkania:

1. negocjacje kwoty bazowej na rok 2020

2. sprawy różne

 

_______________________________________________________________________________________

 

W dniach 16 - 17 styczeń 2020 r w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Organizacji Związkowych w P.S.G.  z Pracodawcą. Omówiono wiele ważnych dla pracowników P.S.G. tematów. 

W załączeniu protokół ze spotkania:

16-17.01.2020r PROTOKÓŁ ze spotkania Pracodawcy i Strony Społecznej​

 

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl