Spotkania Organizacji Związkowych z Pracodawcą

18.10.2022

__________________________________________________________________________

P I K I E T A   O D W O Ł A N A

W dniu 25 października odbędzie się spotkanie przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w Grupie Kapitałowej PGNiG z Zarządem PKN Orlen S.A. oraz Zarządem PGNiG w sprawie konsolidacji i warunków pracy i płacy pracowników.   

 

_________________________________________________________________________

P I K I E T A

Krajowa Sekcja Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ Solidarność

organizuje PIKIETĘ przed Ministerstwem Aktywów Państwowych w Warszawie w dniu 21 października 2022 roku od godz 12.00

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

informacje o uczestnictwie u Przewodniczących Organizacji Związkowych

_______________________________________________________________________

I N F O R M A C J A

W dniach 28 - 30 września odbyło się spotkanie członków Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ Solidarność.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania był temat konsolidacji PKN Orlen z PGNiG, zapewnienie niezmienności warunków pracy i płacy POPRZEZ PODPISANIE POROZUMIENIA. A WŁAŚCIWIE BRAK TAKIEGO POROZUMIENIA !!!

Członkowie SK GNiG NSZZ Solidarność wystosowali pismo żądanie do Premiera Pana Jacka Sasina.

Zostały uruchomione przygotowania do organizacji PIKIETY w Warszawie w dniu 21 Października 2022 roku.

List otwarty do Załogi GK PGNiG powinien zostać wywieszony w gablotach.

29.09.2022 ŻĄDANIE KS GNiG NSZZ Solidarność do Premiera Sasina

___________________________________________________________________

27.09.2022 Pismo 7 ZOZ w sprawie NOWEJ opieki medycznej dla pracowników PSG

26.09.2022 Zaproszenie Pracodawcy na rokowania w związku z trwającym sporem zbiorowym

______________________________________________________________________

POROZUMIENIE podpisane przez 7 ZOZ

Proszę śledzić korespondencję wewnętrzną, informacje Pracodawcy.

_______________________________________________________________________

14.09.2022 Pismo 6 ZOZ do Pracodawcy w sprawie podpisania Porozumienia 

WAŻNY KOMUNIKAT 6 ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

14.09.2022 KOMUNIKAT 6 ZOZ w sprawie podpisanego porozumienia_______________________________________________________________________

13.09.2022 Pismo 6 ZOZ w sprawie udziału w warsztatach dot Struktury Organizacyjnej oraz etatyzacji

_______________________________________________________________________

 

09.09.2022 Pismo do ZOZ w sprawie rozpoczęcia rozmów nt. gwarancji dla pracowników GK PGNiG w wyniku połączenia z PKN Orlen

_________________________________________________________________________

WAŻNY KOMUNIKAT 6 ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

09.09.2022 KOMUNIKAT 6 ZOZ w sprawie wypłaty świadczenia inflacyjnegoZe względu na informacje wrażliwe komunikat dostępny jest dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce - Komunikaty

________________________________________________________________________

WAŻNY KOMUNIKAT 6 ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

06.09.2022 KOMUNIKAT 6 Zakładowych Organizacji Związkowych

W dniu 01.09.2022r  za pośrednictwem komunikatora Skeyp odbyło się spotkanie Pracodawcy z 6 Reprezentacjami Zakładowych Organizacji Związkowych dotyczące rozpoczęcia rokowań w związku z zaistniałym w Spółce z dniem 05.08.2022r Sporem Zbiorowym.

01.09.2022 Protokół z rokowań Pracodawcy z 6 Przedstawicielami ZOZ działających w PSG_______________________________________________________________________

INFORMACJA

Cyklicznie odbywają się spotkania Organizacji Związkowych działających w P.S.G. z Pracodawcą dotyczące bieżących spraw pracowniczych. 

Trwają negocjacje dotyczące wypłaty świadczenia inflacyjnego.

Trzy reprezentatywne OZ złożyły pismo do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie porozumień zmieniających indywidualne warunki pracy, wcześniej uzyskując opinię prawną.

Trwa proces Konsolidacji. Związek Zawodowy NSZZ Solidarność już dużo wcześniej JAKO JEDYNY podpisał umowę społeczną na szczeblu ministerialnym dotyczącą gwarancji praw pracowniczych po konsolidacji. Obecnie pozostałe OZ wyszły z inicjatywą spotkań i podpisania porozumienia. Popieramy inicjatywę.

15-16 września odbędzie się posiedzenie Sekretariatu NSZZ Solidarność, na którym będzie omawiany trwający proces konsolidacji.

Wszystkie powyższe szczegółowe pisma proszę śledzić w korespondencji wewnętrznej . Ze względu na ujęte w nich informacje wrażliwe nie można umieścić ich na stronie internetowej.

Pisma dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce - Pisma różne

_______________________________________________________________________

W dniu 21 Lipca 2022 roku, Organizacje Związkowe w P.S.G. wysłały pismo do Prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa, występując z wnioskiem o wypłatę świadczenia pieniężnego dla pracowników P.S.G. w związku z sytuacją rynkową i ciągłym wzrostem wskaźnika inflacji.

Oczekujemy na odpowiedź Pracodawcy. 

_______________________________________________________________________

W dniu 30.06.2022r w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Organizacji Związkowych z Zarządem Polskiej Spółki Gazownictwa.

Spotkanie dotyczyło:

- rozpoczęcia negocjacji dotyczących wysokości kwoty bazowej na 2023r.

a dodatkowo omówiono:

- wyniki finansowe Spółki za I kw.

- statystykę wypadkową

- stan zatrudnienia 

- zapisy par 12 Porozumienia Kończącego Spór Zbiorowy

Ze względu na informacje wrażliwe notatka informacyjna dostępna jest dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce - Notatki

_________________________________________________________________________

08.06.2022 Zaproszenie Pracodawcy na spotkanie z ZOZ w sprawie rozpoczęcia negocjacji dot kwoty bazowej na 2023r _________________________________________________________________________

Zakładowe Organizacje Związkowe w P.S.G. w dniu 06.06.2022r wystosowały pismo do Pracodawcy z wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji dotyczących waloryzacji kwoty bazowej na 2023 rok, w dniu 30.06.2022r.

Jednocześnie ZOZ w piśmie zawnioskowały wysokość kwoty bazowej.

PISMO ze względu na informacje wrażliwe dostępne jest dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce - Pisma Solidarność.

_________________________________________________________________________

W dniu 23.05.2022r odbyło się spotkanie Zarządu PKN ORLEN i Zarządu PGNiG SA z przedstawicielami Organizacji Związkowych działających w grupie kapitałowej PGNiG.

W spotkaniu uczestniczył Prezes PKN Orlen Pan Daniel Obajtek oraz Prezes PGNiG SA Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak. Na spotkaniu omówiono tematy nurtujące przedstawicieli Organizacji Związkowych. 

Krótka notatka informacyjna dostępna jest dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce - Notatki

________________________________________________________________________

13.05.2022r Zaproszenie Pracodawcy na spotkanie z ZOZ 27.04.2022 Pismo ZOZ w sprawie wyników wartościowania stanowisk pracy w PSG

_________________________________________________________________________

W dniu 27.04.2022r w Warszawie na zaproszenie Pracodawcy odbyło się długo oczekiwane spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych.

Uzgodniono zasady podwyżek płac na 2022 rok.

PROTOKÓŁ z rokowań ze względu na informacje wrażliwe dostępny jest dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce - Protokoły.


22.04.2022 Zaproszenie Pracodawcy na rokowania z ZOZ__________________________________________________________________________

13.04.2022r PISMO SOLIDARNOŚCI do Pani Prezes PGNiG

25.03.2022 Pismo NSZZ Solidarność W spr propozycji spotkania dot Regulaminu Premiowania

23.03.2022 Pismo NSZZ Solidarność  w sprawie spotkania z przedstawicielami TFI PZU SA_________________________________________________________________________

I N F O R M A C J A

PO SPOTKANIU NSZZ „Solidarnośc” Z PRACODAWCĄ
WARSZAWA - 21 MARCA 2022 r.

W dniu 21 marca 2022r. w Warszawie odbyło się spotkanie Przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z Pracodawcą.

Na spotkaniu Pan Prezes przekazał informację odnośnie obecnej sytuacji w sprawie Planu Działalności Gospodarczej. Niestety po raz kolejny jako Spółka zależna od właściciela jakim jest PGNiG S.A., stoimy przed faktem braku możliwości prowadzenia rozmów w sprawie podwyżki płac dla naszych Pracowników,  spowodowanym naszym zdaniem opieszałością właściciela i Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, w imieniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Zbigniew Dariusz Matuszewski złożył pisemnie żądania, których brak realizacji w terminie
do 05 kwietnia skutkować będzie wejściem NSZZ „Solidarność” w spór zbiorowy.

NSZZ „Solidarność” informuje, iż w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi oraz  brakiem PDG, w dbałości wyłącznie o interes Pracowników, NSZZ „Solidarność” nie czekając biernie,
samodzielnie zainicjowała spotkanie z Pracodawcą w celu uzgodnienia wysokości Świadczenia Świątecznego na bazie obecnie posiadanych przez Pracodawcę środków.
Ponieważ (wg. posiadanych informacji) Pracodawca w obecnym PDG posiada możliwość wypłaty
2 x uzgodnionych wcześniej kwot - na Święta Wilkanocne i Boże Narodzenie, Organizacja NSZZ „Solidarność” złożyła propozycję, aby podpisać Porozumienie o wysokości wypłaty odpowiednio pierwszej większej kwoty na Wielkanoc (gdzie na Boże Narodzenie zostałaby  druga mniejsza) i po zatwierdzeniu PDG prowadzić rozmowy dające możliwość zwiększenia Świadczenia na Boże Narodzenie w sposób, jak to miało miejsce w ubiegłym roku.

Niestety Pracodawca poinformował, iż pozostałych 10 Organizacji Związkowych włączyło wypłatę Świadczenia Świątecznego w żądania i istnieje poważna obawa ze strony Pracodawcy, że w związku z brakiem PDG i niemożliwością zakończenia sporu zbiorowego do 15 kwietnia, wypłata Świadczenia Świątecznego jest zagrożona. Pracodawca podkreślił wielokrotnie, iż jest gotowy do wypłaty świadczenia, niestety ogranicza tą możliwość spór i żądania pozostałych 10 Organizacji Związkowych.

NSZZ „Solidarność” informuje, iż w celu prowadzenia rozmów poza sporem zbiorowym oraz wystosowanymi żądaniami, wystąpi pisemnie do Pracodawcy przedstawiając swoje propozycje niosące korzyści dla naszych Pracowników. Zarówno pisma jak i Protokół po jego podpisaniu, wysyłane będą na bieżąco.
 

PRZEWODNICZĄCY                             

Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w P.S.G.

Zbigniew Dariusz Matuszewski              

 ___________________________________________________________________________  

                                                         O Ś W I A D C Z E N I E

przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych biorących udział w pracach Zespołu ds WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY !!!

21.03.2022 Wartościowanie opinia ZZ

________________________________________________________________________

21.03.2022r      WALCZYMY O DOBRO I INTERES CZŁONKÓW ZWIĄZKU

W dniu dzisiejszym Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Polskiej Spółce Gazownictwa złożyła Pracodawcy pismem S/05/II/2022, żądania płacowe.

- podniesienie kwoty bazowej

- uzgodnienie podwyżki wynagrodzeń zasadniczych (z wyłączeniem kadry dyrektorskiej) począwszy od m-ca stycznia 2022

- Podpisanie porozumienia dot nagrody rocznej

- ustalenie funduszu nagrodowego i premiowego

- ufundowanie świadczenia wakacyjnego

Wynikają one wprost z § 18 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, są wynikiem galopującej inflacji w Kraju a dodatkowo BRAKIEM zatwierdzonego przez wymagane organy korporacyjne PLANU DZIAŁALNOŚC I GOSPODARCZEJ SPÓŁKI na lata 2022 - 2024 !!!

Pismo ze względu na informacje wrażliwe dostępne jest dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce Pisma Solidarność.

_________________________________________________________________________

11.03.2022 Pismo Pracodawcy_zaproszenie Solidarności na spotkanie ws negocjacji płacowych 

14.03.2022 Pismo Pracodawcy do ZOZ w sprawie żądań płacowych

17.02.2022 Pismo ZOZ w sprawie terminu spotkania dot Regulaminu Premiowania

16.02.2022 Pismo Pracodawcy w sprawie spotkania dot zmian w ZAKŁADOWYM UKŁADZIE ZBIOROWYM PRACY

16.02.2022 Pismo Pracodawcy z propozycją terminu spotkania dot Regulaminu Premiowania 

15.02.2022 Pismo ZOZ w sprawie omówienia propozycji Pracodawcy dot Regulaminu Premiowania____________________________________________________________________________________

26.01.2022 Zaproszenie na spotkanie Pracodawcy z Solidarnością w sprawie negocjacji kwoty bazowej na 2022 rok

13.12.2021 Zaproszenie Pracodawcy dla NSZZ Solidarność dot. negocjacji kwoty bazowej na 2022r 

12.11.2021r Pismo NSZZ Solidarność w sprawie terminu negocjacji dot waloryzacji kwoty bazowej______________________________________________________________________________________

I N F O R M A C J A

Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w P.S.G. w odpowiedzi na pismo Pracodawcy dotyczące negocjacji kwoty bazowej na 2022 rok, wystosowała w dniu 18.10.2021r. pismo informujące Pracodawcę iż w mocy pozostaje wcześniej wskazany TERMIN negocjacji tj. 15.12.2021r.

Jednocześnie Zarząd Organizacji Zakładowej wnosi o wyznaczenie terminu spotkania, którego przedmiotem będzie uzgodnienie i podpisanie Porozumienia w sprawie wysokości kwoty bazowej na 2022 rok dla wszystkich pracowników P.S.G., oraz wysokości wypłaty świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich pracowników P.S.G. za 2021 rok.

Pismo ze względu na informacje wrażliwe dostępne jest dla uprawnionych Delegatów Organizacji Zakładowej, którzy podpisali oświadczenie o poufności informacji - po zalogowaniu się w zakładce Pisma Solidarność.

______________________________________________________________________________________

11.10.2021r Pismo ZOZ w sprawie delegowania przedstawicieli ZOZ do składu Zespołu Wartościowania Stanowisk Pracy

30.09.2021r Pismo NSZZ Solidarność zgoda na przesunięcie terminu negocjacji kwoty bazowej

30.09.2021r Pismo ZOZ w sprawie desygnowania przedstawicieli strony społecznej do zespołu wartościowania stanowisk pracy

28.09.2021r Pismo Pracodawcy w sprawie prac Zespołu Zadaniowego ds wartościowania stanowisk pracy

_____________________________________________________________________________________

NARESZCIE KONIEC SPORU ZBIOROWEGO.

Z datą 02.09.2021r. zostało podpisane Porozumienie kończące Spór Zbiorowy  10 Zakładowych Organizacji Związkowych z Pracodawcą.
Negocjacje były bardzo trudne, emocjonalne jednak finalnie konstruktywne a ich wynikiem jest podpisane Porozumienie. 
Zasady zawarte w Porozumieniu przedstawia Pracodawca w wewnętrznym Newsletterze.
 
Podpisane porozumienie w tej sprawie dostępne jest dla uprawnionych delegatów po zalogowaniu się w zakładce "porozumienia". 
_________________________________________________________________________________________
 
W dniu 10.06.2021r w Jadwisinie odbyło się pierwsze spotkanie mediacyjne w ramach toczącego się sporu zbiorowego.  W obecności Pani Mediator omówiono wszystkie punkty żądań, które zawarte zostały w protokole rozbieżności z dnia 21.04.2021r.
Strony nie doszły do porozumienia.
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na dzień 06.07.2021r.
 
Protokół ze spotkania dostępny jest dla upoważnionych delegatów Organizacji Zakładowej po zalogowaniu się
______________________________________________________________________________________
 
 
 
Streszczenie pisma z dnia 17 maja 2021r.
 
W odpowiedzi na wniosek Pracodawcy P.S.G. z dnia 28-04-2021r. o wyznaczenie mediatora w celu przeprowadzenia mediacji w sporze zbiorowym; Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wskazało mediatora z listy przy ministrze właściwym do spraw pracy – Panią Annę Saczuk.
Postępowanie mediacyjne będzie prowadzone w zakresie przedmiotu sporu zgodnego z art. 1 niżej wymienionej ustawy.
Termin i warunki prowadzenia postępowania mediacyjnego zostaną ustalone przez mediatora bezpośrednio ze stronami sporu.
Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 123)
 
Podpisała:
Podsekretarz Stanu
Pani Olga Semeniuk

____________________________________________________________________________

07.05.2021 Odpowiedź Pracodawcy w sprawie wniosku o wyznaczenie mediatora

06.05.2021 Pismo ZOZ zapytanie w sprawie złożenia wniosku Pracodawcy o wskazanie mediatora

05.05.2021 Zaproszenie Pracodawcy na spotkanie hybrydowe z przedstawicielami OZ 

 30.04.2021 Pismo ZOZ w sprawie zawieszenia rozmów dot ZUZP

 

____________________________________________________________________________

W dniu 20.04.2021 odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Strony Społecznej z Pracodawcą., Pracodawca zupełnie odszedł od pkt. 1 żądań i dążył wyłącznie do jednorazowej, zwiększonej wypłaty nagrody rocznej. 
Strona Społeczna podtrzymała swoje żądania, wnosząc jednocześnie o negocjacje każdego z żądań osobno czyli: skoro nie możemy dogadać się w punkcie 1 żądań (podwyżki), to moglibyśmy próbować dojść do porozumienia w kolejnych punktach tj. nagroda roczna oraz fundusz nagrodowy. 
Niestety Pracodawca stwierdził, że omawiamy wszystko w tzw. „pakiecie” ponieważ cały fundusz to rzeczony 2%,  i nie można negocjować tylko części żądań. TU  NALEŻY PRZYPOMNIEĆ, IŻ W PIERWSZYM ETAPIE ROZMÓW BYLIŚMY JUŻ W FAZIE UZGODNIENIA ZAPISÓW POROZUMIENIA O WYPŁACIE NAGRODY ROCZNEJ. Wówczas jedna z organizacji wniosła sprzeciw i sprawa nie została sfinalizowana. 

 

Obecnie Pracodawca nie chce w ogóle podjąć tematu podwyżek płac i rozmawia wyłącznie o wypłacie zwiększonej nagrody rocznej. 

Należy pamiętać, że jest to wypłata jednorazowa do której nie wliczy się pochodnych np. premii miesięcznych i kwartalnych. 
Strona Społeczna podtrzymała swoje żądania i stwierdziła, iż nie widzi możliwości porozumienia się. W dniu dzisiejszym sporządzony zostanie protokół rozbieżności kończący fazę rokowań. Kolejne spotkania będą odbywały się w obecności mediatora.
 

Koleżanki i koledzy. 
Należy przy tym zaznaczyć, że Pracodawca nie wyraził zgody na nagrywanie spotkań i zapisy w Protokołach są tworzone wyłącznie w sposób „wygodny” dla Pracodawcy. 
Dochodzi do jawnych manipulacji wydarzeń i przeinaczania faktów. 
W dniu wczorajszym Prezes P.S.G. powiedział dwukrotnie …….” Jeśli będziecie się Państwo upierać przy swoim, to będę zmuszony wypowiedzieć zapisy ZUZP”……. co w Protokole zostało zinterpretowane zupełnie inaczej przez Panią dyrektor. Przy spisywaniu Protokołu, po interpretacji Pani dyrektor, Prezes stwierdził, że intencja wypowiedzi była zupełnie inna – TAK TO WŁAŚNIE WYGLĄDA!!!

Kolejna ważna wiadomość – Solidarność 80 po przedstawieniu swoich żądań, również weszła w spór zbiorowy, który w dniu dzisiejszym Pracodawca zobowiązany jest zgłosić do PIP. 
Prowadzone pomiędzy organizacjami rozmowy doprowadziły do wspólnego stanowiska.

Teraz rozpoczął się etap mediacji.

 

______________________________________________________________

 

12.04.2021r Odpowiedź na prośbę o mediację

____________________________________________________________________________

I N F O R M A C J A :

Dnia 06-04-2021r Pracodawca poinformował Zakładowe Organizacje Związkowe o zgłoszeniu do Państwowej Inspekcji Pracy "Sporu zbiorowego" pismem z dnia 01-04-2021r .

Jednocześnie Pracodawca zaprasza reprezentantów ZOZ "stronę sporu" do rokowań w dniu 13-04-2021r na godz 10.00

____________________________________________________________________________

06.04.2021 ZAPYTANIE ZZ do Pracodawcy o zgłoszenie sporu zbiorowego

02.04.2021 Pismo ZOZ do Pracodawcy_informacja o mediatorze

02.04.2021 Pismo ZOZ do Pani Prezes Magdaleny Zegarskiej o mediacje

01.04.2021 odpowiedź Pracodawcy w sprawie sprzeciwu ZOZ dot. sugestii niewłaściwego zachowania  

01.04.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie terminu spotkania dot ZUDP na wniosek ZOZ

31.03.2021 Pismo ZOZ do S-80 w sprawie organizacji spotkania

31.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie SUGESTII oskarżeń Pracodawcy odnośnie zachowania uczestników spotkania

KILKA SŁÓW WYJAŚNIENIA:

- Odpowiedź Pracodawcy na dezaprobatę zachowania na spotkaniach Strony Społecznej z Pracodawcą jednego z przedstawiciel Solidarności 80 oraz SPRZECIW Organizacji Związkowych
Pracodawca w odpowiedzi na naszą dezaprobatę wystosował apel do ZZ sugerując jednocześnie, że wszyscy uczestnicy Strony Społecznej prowadzą rozmowy w złej atmosferze na co Organizacje Zakładowe wyrażają SPRZECIW i wnoszą i sprostowanie nieprawdziwych zarzutów. 

- Zaproszenie do rozmów wystosowane przez Przewodniczącego Solidarności 80 do wzięcia udziału w spotkaniu dot. Rozmów w spr. nagrody rocznej dla Pracowników oraz odpowiedź pozostałych ZZ na zaproszenie  
Przewodniczący Solidarności 80 wystosował zaproszenie do pozostałych organizacji wyrażające chęć rozmów (bez udziału kontrowersyjnego przedstawiciela Solidarności 80) w sprawie nagrody rocznej dla Pracowników. Chcąc wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie, pozostałe organizacje wyraziły chęć udziału w spotkaniu dla dobra wszystkich Pracowników. Mamy nadzieję, że Zarząd Solidarności 80 zrozumiał, iż działanie jednego z ich przedstawicieli działa wyłącznie na szkodę Pracowników. 

- Pisemna propozycja Pracodawcy dot. Podwyżki płac oraz odpowiedź ZZ w tej sprawie wraz z podpisanym Protokołem Rozbieżności
Na spotkaniu ostatnim negocjacyjnym w związku z brakiem wspólnego stanowiska stron, spisany został Protokół Rozbieżności. Pracodawca zobowiązał się do przedłożenia pisemnie swojej propozycji podwyżki płac. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy pismo w tej sprawie. 
Poza zarzutami, iż chcemy zrujnować gospodarkę finansową spółki, Pracodawca nie przedstawił żadnej nowej propozycji, podtrzymując tym samy swoje stanowisko. Organizacje Związkowe (bez Solidarności 80) podtrzymują również swoje stanowisko, stwierdzając przy tym, iż kondycja finansowa (pomimo pandemii) w porównaniu do roku ubiegłego jest lepsza i nie możemy pozwolić na to aby nasi Pracownicy nie otrzymali podwyżek. 

- korespondencja w spr. spotkań
Pisma, które załączam (również w zakładkach: "sprawy pracownicze" oraz "dokumenty"+"korespondencja") powinny Wam uświadomić w jaki sposób Zarząd traktuje Partnera w rozmowach jakim są Organizacje Związkowe reprezentujące Pracowników.
Narzuca się nam, aby w spotkaniach brali udział wyłącznie Przewodniczący, co jest sprzeczne ze Statutem wielu Organizacji (Organizację w rozmowach może reprezentować minimum dwie osoby) oraz z Uchwałami podjętymi przez te organizacje. Sprzeczne jest to również z wcześniejszymi uzgodnieniami i porozumieniem pomiędzy Pracodawcą i Stroną Społeczną i GODZI W NIEZALEŻNOŚĆ . Pomimo, iż wielokrotnie prosimy o uzgadnianie terminu spotkań, termin narzucany jest z „góry”. Pragnę z całą stanowczością podkreślić, iż TAKIE SYTUACJE NIGDY WCZEŚNIEJ NIE MIAŁY MIEJSCA, choć wielokrotnie rozmowy były trudne.  

Organizacje Związkowe (bez Solidarności 80) z dniem 01 kwietnia są w Sporze Zbiorowym. Zgodnie z przepisami Pracodawca w dniu jutrzejszym musi zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy

Bardzo Was proszę o wsparcie i wyrozumiałość jeśli informacje będą docierały do Was z opóźnieniem. To będzie trudny czas i konieczne będzie pełne zaangażowanie w walkę dla DOBRA NAS WSZYSTKICH.  
Nie słuchajcie proszę żadnych plotek.   
 

Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność      Zbigniew-Dariusz Matuszewski       31-03-2021r

31.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie zarzutów Pracodawcy wobec żądań płacowych

30.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie zmiany terminu spotkania

30.03.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie składu osobowego na spotkaniach ze stroną Związkową

30.03.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie przebiegu spotkań z ZOZ 29.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie składu reprezentacji ZZ na spotkania z Pracodawcą

____________________________________________________________________________

Ad 2. Negocjacji - Świadczenie okolicznościowe z okazji Świąt Wielkiej Nocy w 2021 roku. zostało uzgodnione. Informacje na portalu wewnętrznym.

 
Podpisane porozumienie w tej sprawie dostępne jest dla uprawnionych delegatów po zalogowaniu się w zakładce "porozumienia".
____________________________________________________________________________

 

WAŻNE - w dniu 23.03.2021 r odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne Pracodawcy z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych.
 
Protokół został zamieszczony  do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Protokoły i notatki”.
____________________________________________________________________________________
W dniu  09-03-2021r odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne Strony Społecznej z Pracodawcą.  
agenda spotkania była następująca:
 
1. Negocjacje procentu waloryzacji kwoty bazowej na 2021 rok.
2. Świadczenie okolicznościowe z okazji Świąt Wielkiej Nocy w 2021 roku.
3. Fundusz nagrodowy dla Pracowników PSG sp. z o.o. w 2021 roku.
4. Nagroda roczna dla Pracowników PSG sp. z o.o. w 2021 roku.
5. Proponowane zmiany zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PSG sp. z o.o. 
 
Ad.1 
– propozycja Pracodawcy : podobnie jak w ubiegłym roku kwota bazowa 0% i podwyżka płac w wys. ...00..zł brutto dla Pracowników z grupy monterskiej z wyłączeniem pozostałych grup pracowniczych. BRAK POROZUMIENIA
 
Ad.2
- propozycja Pracodawcy po ...00...zł brutto na Wielkanoc oraz Boże Narodzenie
- Strona Społeczna ...00...zł brutto na Wielkanoc (zgodnie z agendą spotkania), a Boże Narodzenie do negocjacji w późniejszym terminie. BRAK POROZUMIENIA 
Ad.3
- zgodny z ZUZP – wysokość 2% - STRONY POROZUMIAŁY SIĘ
 
Ad.4 
- propozycja Pracodawcy / podpisanie porozumienia i wypłata na ubiegłorocznych zasadach co daje zwiększenie o około 8% (w przeliczeniu średnio na Pracownika około ...00...zł. brutto). Zwiększenie wynika z wypracowanej większej EBITDA. STRONY POROZUMIAŁY SIĘ 
 
Ad.5 
Nie omawiano – temat przełożono na następne posiedzenie 
 
Podane propozycje są wersjami z którymi zakończono wczorajsze spotkanie.
 
Strona Społeczna (z wyłączeniem NSZZ Solidarność 80) w protokole wpisała oświadczenie, że jeśli do 31 marca nie zostaną zawarte porozumienia w w/w sprawach, z dniem 01 kwietnia wszczęte zostaną procedury sporu zbiorowego. 
 
W związku z notorycznymi manipulacjami treści przy spisywaniu protokołów, Strona Społeczna wniosła o nagrywanie spotkań na potrzeby spisywania protokołów. 
 
Protokół został zamieszczony  do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Protokoły i notatki”.

_________________________________________________________________________

02.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie propozycji Pracodawcy ZMIAN w ZUZP

02.03.2021 Zaproszenie Pracodawcy do kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

24.02.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

19.02.2021r Pismo ZOZ w sprawie wyznaczenia terminu kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

25.01.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.25.01.2021 Zaproszenie Pracodawcy na spotkanie w sprawie informacji TFI PZU za obsługę PPE_____________________________________________________________________________________

Kolejne Porozumienie dotyczące stawki oraz waloryzacji kwoty posiłku profilaktycznego podpisane. 

Z dniem 31.12.2020 roku zostało podpisane przez przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych z Pracodawcą Porozumienie w sprawie stawki i waloryzacji kwoty posiłku profilaktycznego.

Najważniejsze zapisy Porozumienia:

1. Aktualnie obowiązująca stawka posiłku profilaktycznego zostaje utrzymana do 31.03.2021r.

2. W okresie od 01.11.2021r  do 31.03.2022r nastąpi zwiększenie wartości posiłku o 4,00.

3. W następnych okresach zimowych tj. 01.11.2022r do 31.03.2023r i dalej - nastąpi wzrost wartości posiłku profilaktycznego o wskaźnik GUS średnią wzrostu cen towarów i usług, jednak nie mniej niż 2,00. 

 

Podpisane porozumienie zamieszczone zostało do wglądu dla uprawnionych Delegatów (po zalogowaniu się) w zakładce „Porozumienia”.

_________________________________________________________________________

NEGOCJACJE W SPRAWIE KWOTY BAZOWEJ NA 2021r

Informacje ze spotkań/wideokonferencji Zakładowych Organizacji Związkowych z Pracodawcą można śledzić w zakładce: