Zaległości w przekazywaniu składek członkowskich przez Organizacje Podzakładowe

29.03.2020

Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Polskiej Spółce Gazownictwa, które odbyło się w dniu  16 maja 2019 roku w Jastrzębiej Górze podjęło Uchwałę nr 9 o treści:

Uchwała nr 9/2019 

dotyczy: opłata zaległych składek z Komisji Podzakładowych za okres 2018 do I kw 2019

VI Zakładowe Zebranie Delegatów zobowiązuje Organizacje Podzakładowe NSZZ Solidarność w P.S.G. do opłaty zaległych składek na rzecz Komisji Zakładowej za 2018 rok i I kw. 2019 rok.

Realizacja w trybie natychmiastowym, najdalej do 30.06.2019 roku.

                                                                                                                                    Uchwała została przyjęta.

NIESTETY dwie Organizacje Podzakładowe nadal nie przekazują składek członkowskich.

W załączeniu tabelka zaległych składek Organizacji Podzakładowych

Tabelka_OP_nie_przekazanych_składek.pdf

 

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl