ZASZCZEPMY SIĘ - CHROŃMY SIEBIE I NASZYCH BLISKICH informacje

03.01.2021

Narodowy Program Szczepień COVID 19

Korespondencja Związkowa z Pracodawcą w tej sprawie jest do wglądu w zakładce: Sprawy pracownicze

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl