OSTATNIE POŻEGNANIE

07.01.2021

Z wielką przykrością i żalem żegnamy naszego Kolegę;


W dniu 6 stycznia 2021 roku odszedł od nas Jacek Ciemniejewski,
działacz Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność, długoletni pracownik Polskiej Spółki Gazownictwa OZG w Gorzowie Wielkopolskim.

Żegnaj Jacku, dziękujemy ……. nie zapomnimy.

 

Światłość wieczna niech mu świeci gdzie królują wszyscy święci, gdzie królują z Tobą Panie teraz i po wszystkie wieki wieków amen....

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl