Ludzie Związku

Przewodniczący Organizacji Zakładowej

Zbigniew Dariusz Matuszewski

​Człowiek historia.

Człowiek walki o członka Związku , o pracownika,

przyjaciel.

 

Cały czas do przodu ....
Cały czas do przodu ....
58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl