Zbigniew Dariusz Matuszewski

Zbigniew Dariusz Matuszewski
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność

Przewodniczący Organizacji Podzakładowej w Gdańsku.

Jego kredo to; dobro zwykłego członka Związku. 

Człowiek historia, przyjaciel.

Trzeba robić coś dla ludzi. Szczególnie, kiedy jest się oddelegowanym do pracy związkowej. Do „Solidarności” wstąpiłem na jesieni 1980 roku, z nadzieją i przekonaniem, że nadszedł czas zmian. Trzeba  było się opowiedzieć po jednej ze stron, trzeba było wybrać i ten wybór został przeze mnie dokonany. I tak zostało na resztę życia.  Trzeba cały czas pracodawcę pilnować by nie chciał ograniczać praw pracowniczych czy naruszać podpisanych porozumień.  Ludzie się tego obawiają i z tymi obawami przychodzą do Związku.

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl