Ludzie Związku

Przewodniczący Organizacji Zakładowej

Zbigniew Dariusz Matuszewski

​Człowiek historia.

Człowiek walki o członka Związku , o pracownika.

 

Ludzie Związku

GDAŃSKI historyczny 2010r  Poczet Sztandarowy NSZZ Solidarność

od lewej:  Bogdan Dobrzyński, Jacek Ziemer, Jerzy Mydłowski

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl