30.03.2021 Odpowiedź Pracodawcy w sprawie szczepień przeciwko covid-19

30.03.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie przebiegu spotkań z ZOZ 

02.03.2021 Zaproszenie Pracodawcy do kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

25.01.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie składu zespołu ds wartościowania stanowisk pracy w PSG

25.01.2021 Zaproszenie Pracodawcy na spotkanie w sprawie informacji TFI PZU za obsługę PPE

15.01.2021 Odpowiedź Pracodawcy w spr Opieki Medycznej dla pracowników P.S.G.

16.12.2020 Odpowiedź Pracodawcy dot. prac nad umową PPE z TFI PZU

14.12.2020 Odpowiedź Pracodawcy w spr. zmian do systemu motywacyjnego30.11.2020 Pismo dotyczące porozumienia w sprawie wysokości funduszu nagrodowego

16.11.2020 Odpowiedź Pracodawcy dot. przestrzegania wytycznych Sztabu Kryzysowego w czasie pandemii covid-19

09.11.2020 Odpowiedź Pracodawcy w sprawie nadpłaty ryczałtu za pranie odzieży roboczej

29.09.2020r Odpowiedź Pracodawcy w sprawie nadpłaty ryczałtu za pranie

20.07.2020r Pismo w sprawie agendy spotkania Pracodawcy z przedstawicielami Strony Społecznej

26.06.2020r Informacja Pracodawcy w sprawie negocjacji programu sportowego dla pracowników PSG z Benefisystem

24.06.2020r Odpowiedź Pracodawcy w sprawie propozycji spotkania

15.06.2020r Odpowiedź Pracodawcy w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników odchodzących na emeryturę

04.06.2020r Odpowiedź Pracodawcy w sprawie ustalenia podstawy zasiłku chorobowego

26.05.2020r odpowiedź Pracodawcy w sprawie dyżurów domowych

22.05.2020r _odpowiedź Pracodawcy na wniosek Strony Społecznej w sprawie Luxmedu

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z BADAŃ - wejdź do zakładki LUXMED

22.05.2020r _Lux-med_odpowiedź na pismo Pracodawcy

30.04.2020r odpowiedż Pracodawcy w sprawie usług Luxmedu

15.04.2020r odpowiedź do NSZZ Solidarność na zapytania o OBRONĘ MIEJSC PRACY

31.03.2020r odpowiedź w sprawie korespondencji z ZUS em

25.03.2020r w sprawie przesunięcia negocjacji oraz świadczenie świąteczne 

10.03.2020r w sprawie pobierania składek członkowskich

01.04.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie terminu spotkania dot ZUDP na wniosek ZOZ

31.03.2021 Odpowiedź Pracodawcy w sprawie spotkania z TFI PZU

30.03.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie składu osobowego na spotkaniach ze stroną Związkową

24.02.2021 Pismo Pracodawcy w sprawie kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

25.01.2021 Pism o Pracodawcy w sprawie kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

13.01.2021 Odpowiedź Pracodawcy dot. Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19

14.12.2020 Odpowiedź Pracodawcy w spr. terminu rozpoczęcia negocjacji projektu porozumienia dot nagrody rocznej

09.12.2020 Pismo Pracodawcy w sprawie wideokonferencji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

16.11.2020 Spotkanie w sprawie rozpoczęcia rozmów na temat regulaminu premiowania pracowników PSG

13.11.2020 Propozycja Pracodawcy stawek posiłków profilaktycznych do 2023r.

12.11.2020 Odpowiedź Pracodawcy w spr braku wypłaty podwyżki w OZG Łódź i OZG Kielce

02.10.2020  w sprawie wsparcia psychologicznego dla pracowników PSG

21.09.2020r Pismo Pracodawcy w sprawie organizacji spotkania negocjacyjnego w dniu 24.09.2020

19.08.2020r Odpowiedź Pracodawcy w sprawie spotkania z OZ w dniach 25-26.08.2020 

08.07.2020r Odpowiedź Pracodawcy w spr negocjacji płacowych dla pracowników PSG

15.06.2020r Odpowiedź Pracodawcy w sprawie porozumienia odnośnie nagrody rocznej za 2019r.

01.06.2020r Odpowiedź Pracodawcy w sprawie rozpoczęcia negocjacji kwoty bazowej na 2021

22.05.2020r odpowiedź Pracodawcy w sprawie nagrody rocznej

19.05.2020r odpowiedź Pracodawcy w spr zmian miejsc pracy pracowników niektórych Oddziałów

15.05.2020r Odpowiedź Pracodawcy w sprawie korespondencji z ZUS

Pisma z ZUS-u dostępne są dla Delegatów ZZD po zalogowaniu się w zakładce Pisma różne

12.05.2020r  Odpowiedź Pracodawcy w spr ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

28.04.2020r  Odpowiedź Pracodawcy w sprawie WCZASÓW PROFILAKTYCZNYCH

20.04.2020r odpowiedź w sprawie działań personalnych w OZG Warszawa

20.04.2020r odpowiedź w sprawie obrony miejsc pracy20.04.2020r odpowiedź  w sprawie naszych składek i opieki medycznej LUXMED

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl