08.04.2021 Pismo ZOZ w sprawie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego

02.04.2021 Pismo ZOZ do Pracodawcy_informacja o mediatorze Pismo ZOZ w sprawie zmiany terminu spotkania

29.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie składu reprezentacji ZZ na spotkania z Pracodawcą

26.03.2021 Pismo ZOZ w SPRAWIE KULTURY OSOBISTEJ I ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO przedstawicieli jednej z organizacji zakładowej 

18.03.2021r Pismo ZOZ w sprawie zmian składu w Centralnej Komisji Socjalnej

02.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie propozycji Pracodawcy zmian w ZUZP

18.01.2021 Pismo ZOZ w sprawie TFI PZU

11.01.2021 Pismo ZOZ w sprawie kontynuacji umowy na świadczenie opieki zdrowotnej z firmą LUXMED

18.12.2020 Pismo ZOZ w sprawie PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAKOŃCZENIA NEGOCJACJI DOT. KWOTY BAZOWEJ NA 2021

14.12.2020 Pismo ZOZ w sprawie podtrzymania założeń do systemu motywacyjnego

10.12.2020 Pismo ZOZ w sprawie wideokonferencji i negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

30.11.2020 Pismo ZOZ w sprawie ustalenia wysokości procentu funduszu nagrodowego

30.11.2020r Pismo ZOZ w sprawie prac nad systemem motywacyjnym

16.11.2020 PISMO ZOZ w sprawie wręczenia pracownikom pamiątkowych zegarków

13.11.2020 Gratulacje i życzenia dla Prezesa PGNiG

09.11.2020 Pismo ZOZ wnioski do Pracodawcy w sprawach pracowniczych

09.11.2020 - pismo ZOZ w spr. podpisania Porozumienia

05.11.2020 PISMO pytania i wnioski do Pracodawcy w sprawach pracowniczych

05.11.2020 Pismo ZOZ w sprawie zasad pracy w czasie pandemii covid19

12.10.2020 Pismo ZOZ w sprawie podwyższenia kwoty posiłku profilaktycznego

25.09.2020 Pismo ZOZ o akceptacji Porozumień

11.09.2020 Pismo ZOZ do Pracodawcy w sprawie porządku prawnego Zakładowych Organizacji Związkowych18.08.2020r Pismo ZOZ w sprawie organizacji spotkania negocjacyjnego

01.07.2020r Pismo ZOZ w sprawie spotkań dyrekcji OZG ze Stroną Społeczną

01.07.2020r Pismo ZOZ w sprawie spotkania informacyjnego

04.06.2020r Pismo ZOZ w sprawie rozpoczęcia spotkań negocjacyjnych

01.06.2020r Pismo ZOZ w sprawie rozpoczęcia rozmów na temat funduszu nagród

19.05.2020r Pismo ZOZ w spr dyżurów domowych

13.05.2020 Pismo ZOZ w sprawie rozpoczęcia negocjacji dot wypłaty nagrody rocznej za lata 2019-2021

07.05.2020r Pismo ZOZ w sprawie zmian przez pracowników miejsca świadczenia pracy

06.05.2020r Pismo ZOZ ws raportów i danych

30.04.2020r Pismo ZOZ w sprawie wczasów profilaktycznych

17.04.2020r_Pismo w sprawie wczasów profilaktycznych

14.04.2020r Pismo w sprawie naszych składek LUXMED

10.04.2020r w OBRONIE MIEJSC PRACY

10.04.2020r wstrzymanie działań personalnych w OZG w Warszawie

06.04.2021 ZAPYTANIE ZZ do Pracodawcy o zgłoszenie sporu zbiorowego

02.04.2021 Pismo ZOZ do Pani Prezes Magdaleny Zegarskiej o mediacje

31.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie sugestii oskarżeń Pracodawcy odnośnie zachowania uczestników spotkania

31.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie zarzutów Pracodawcy wobec żądań płacowych

26.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie zorganizowania spotkania z TFI PZU

26.03.2021 Pismo ZOZ _ sprzeciw wobec formuły prac nad etatyzacją

26.03.2021 Pismo ZOZ w sprawie szczepień dla pracowników

19.02.2021r Pismo ZOZ w sprawie wyznaczenia terminu kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r.

14.01.2021 Pismo ZOZ w sprawie wyznaczenia terminu spotkania odnośnie negocjacjo kwoty bazowej na 2021r

08.01.2021 Pismo ZOZ w sprawie szczepień covid-19 dla pracowników PSG

14.12.2020 Pismo ZOZ w sprawie porozumienia dot kwoty posiłku profilaktycznego

14.12.2020 Pismo ZOZ w sprawie przedstawienia zasad działania zespołów negocjacyjnych

02.12.2020 Pismo ZOZ w sprawie porozumienia dot funduszu nagrodowego dla pracowników PSG

30.11.2020r Pismo ZOZ w sprawie akceptacji propozycji TFI PZU

16.11.2020 Pismo ZOZ w sprawie zorganizowania spotkania z TFI PZU

16.11.2020 Pismo ZOZ w sprawie akceptacji propozycji stawek posiłków profilaktycznych

10.11.2020 Pismo ZOZ w sprawie wynagrodzenia pracowników OZG w Kielcach i OZG w Łodzi

09.11.2020 - pismo w spr. kontynuacji negocjacji kwoty bazowej na 2021r

05.11.2020 Pismo ZOZ w sprawie zmiany warunków PPE dla pracowników PSG

08.10.2020 Pismo ZOZ odpowiedź na pismo Pracodawcy w sprawie ekwiwalentu za pranie

01.10.2020 Pismo ZOZ w sprawie planów etatyzacji  i stanu zatrudnienia w PSG

28.09.2020 Pismo ZOZ o akceptacji treści porozumienia

21.09.2020r Pismo ZOZ w sprawie spotkania ws. porozumienia kwota baz. 2020​4.07.2020r Pismo ZOZ w sprawie organizacji spotkania negocjacyjnego w rozszerzonym składzie

01.07.2020r Pismo ZOZ w sprawie rozpoczęcia konsultacji Regulaminu Premiowania

18.06.2020r Pismo w sprawie podpisania Porozumienia dot nagrody rocznej za 2019

08.06.2020r Pismo ZOZ z prośbą o informacje

01.06.2020r Pismo ZOZ w sprawie zapisów w regulaminie premiowania

28.05.2020r Pismo ZOZ w sprawie nagrody rocznej za 2019r

13.05.2020 Pismo ZOZ w sprawie rozpoczęcia negocjacji waloryzacji kwoty bazowej na 2021r

07.05.2020r Pismo  ZOZ w sprawie ekwiwalentu za pranie

05.05.2020r Pismo ZOZ do Pracodawcy w sprawie składek ZUS 

28.04.2020r Pismo ZOZ w sprawie usług Luxmedu

26.03.2020r akceptacja  porozumienia o przesunięcie negocjacji

28.03.2020r Podziękowanie od Solidarności

27.03.2020r w sprawie udostępnienia korespondencji z ZUS-em

24.03.2020r odpowiedź w sprawie składek członkowskich

58 325 80 05 zbigniew.matuszewski|psgaz.pl| |zbigniew.matuszewski|psgaz.pl